Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Noderīgās interneta vietnes

 

 

www.latvija.lv   

 

Portāls nodrošina ātru un ērtu piekļuvi valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem

 

 
www.lm.gov.lv  

 

Vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā

 

 
 
www.vsaa.gov.lv  

Īsteno valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrē valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu

 

 
www.vdi.gov.lv  

 

Valsts uzraudzības un kontroles īstenošana darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā

 

 
www.vid.gov.lv  

 

Nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas

 

 
www.pmlp.gov.lv  

 

Personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izdošana, Iedzīvotāju reģistra uzturēšana un valsts migrācijas politikas īstenošana, t.sk. repatriācijasun patvēruma politikas izstrādāšana un realizēšana,personu tiesiskā statusa noteikšana, naturalizācija u.c.

 

 
www.vmnvd.gov.lv  

 

Īsteno valsts politiku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā un administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot racionālu un maksimāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, kā arī īsteno valsts politiku E-veselības ieviešanā

 

www.izm.gov.lv  

 

Vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē,kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā

 

 
www.mfa.gov.lv  

 

 Vadošā valsts pārvaldes iestāde ārlietu nozarē

 

 

www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes

 

  Ārlietu ministrijas ceļvedis tautiešiem ārzemēs 
www.niid.lv   

Nacionālā izglītības iespēju datubāze apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas

 

www.aic.lv  

 

Veic ārzemju diplomu ekspertīzi Latvijā, sniedz informāciju par Latvijas izglītības sistēmu ENIC/NARIC tīklam, ārvalstu augstskolām, interesentiem Latvijā

 

 

Akadēmiskās informācijas

centrs

www.valoda.lv  

 

Aģentūras darbības mērķis - veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību

 

 
www.raim.gov.lv  
Reģionālās attīstības indikatoru modulis nodrošina informācijas pieejamību gan valsts, pašvaldību, plānošanas reģionu speciālistiem, gan investoriem un visai sabiedrībai, lai sekmētu vienotu un vispusīgu valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju un sabiedrības izpratni par reģionālo politiku un teritorijas attīstības perspektīvām

 

  
www.liaa.gov.lv  


 

Pakalpojumu klāsts ir plašs – sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, un beidzot ar atbalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs

 

 
www.ur.gov.lv  

 

Veic likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.
(Uzņēmumu reģistrs ecas.org Eiropas pilsoņu tiesību padomdevēja bezmaksas pakalpojumi (Your Europe Advice))

 

www.ec.europa.eu/solvit   

 

Palīdz, ja citas ES valsts publiskā sektora iestāde neievēro tiesības, ko privātpersonai vai uzņēmumam garantē Eiropas Savienība

 

 SOLVIT palīdzības dienests

 

 

<<<Noderīga informācija                                                                     NVA reģistrētās vakances >>>

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv