Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

 

 

Saskaņā ar Imigrācijas likumu tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem Latvijā ir visām personām, kuras ir ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, kā arī patvēruma meklētājiem, ja no viņiem neatkarīgu iemeslu dēļ sešu mēnešu laikā nav ticis pieņemts lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Iekļauties Latvijas darba tirgū bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu palīdz Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” darbinieki, konsultējot par NVA pakalpojumiem, situāciju darba tirgū, brīvajām darba vietām, izglītības iespējām u.c.


Lai saņemtu NVA atbalstu, personai ir jāreģistrējas NVA kā bezdarbniekam vai darba meklētājam un jāpilda individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktie pienākumi. Jāatceras, ka aktīva darba meklēšana ir viens no bezdarbnieka pienākumiem, tāpēc darbs ir jāmeklē arī pašam.


NVA filiālē ar tulka palīdzību tiek veikta bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušās personas profilēšana, lai noskaidrotu viņa iespējas integrēties Latvijas darba tirgū, kā arī NVA nodarbinātības pasākumus, kas viņam būtu nepieciešami un piemēroti. Prasmju novērtējums bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu tiek veikts pēc tādiem pašiem standartiem, kā jebkuram citam NVA klientam.


Lai strādātu un dzīvotu Latvijā, nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, tāpēc NVA bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu piedāvā apgūt valsts valodu bez starpniekvalodas sešos zināšanu līmeņos, katrs no kuriem ilgst 120 akadēmiskās stundas.


Atbilstoši profilēšanas rezultātam, bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušajai personai pēc latviešu valodas apmācības tiek piedāvāta iespēja izmantot citus viņam piemērotus NVA pakalpojumus: konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (semināri, individuālas konsultācijas), profesionālo apmācību, subsidētās darba vietas, praktisko apmācību pie darba devēja vai algotus pagaidu sabiedriskos darbus.


Visi NVA pakalpojumi klientiem ir bez maksas!


Ja bezdarbnieks ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu bez attaisnojoša iemesla nepilda individuālajā darba meklēšanas plānā norādītos pienākumus – piemēram, neierodas uz plānoto vizīti NVA, pie darba devēja vai uz latviešu valodas apmācībām, un ar viņu nav iespējams sazināties ne telefoniski, ne elektroniski, ne pa pastu, tad līdzīgi kā visi bezdarbnieki, arī bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu bezdarbnieka statusu zaudē.


Vairāk informācijas par NVA sniegtajiem pakalpojumiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu varat saņemt informatīvajā bukletā:


                      
Buklets latviešu valodā                  Buklets angļu valodā                   Buklets ārabu valodā

 

Infografika:

  

Pieteikšanās uz konsultāciju pie NVA specializētā konsultanta: e-pasts:
Aplūkot e-pastu
 

 

 


 
  
PROJEKTS
“BĒGĻU UN ALTERNATĪVO STATUSU IEGUVUŠO PERSONU INTEGRĀCIJA LATVIJAS DARBA TIRGŪ”
 
PROJEKTA ĪSTENOTĀJS
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA
 Latvijas Republikas teritorija
ĪSTENOŠANAS PERIODS
01.01.2016. – 31.12.2020.
PROJEKTA MĒRĶIS
Projekta mērķis ir veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu iekārtošanos pastāvīgā darbā un iekļaušanos sabiedrībā.
PROJEKTA AKTIVITĀTES
  • informatīvas lekcijas patvēruma meklētājiem par darba iespējām Latvijā;
  • individuālas konsultācijas patvēruma meklētājiem, par darba iespējām Latvijā;
  • informatīvu materiālu izdošana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu saprotamā valodā par NVA sniegtajiem pakalpojumiem
  • atbalsts bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, kas reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, darba tirgum nepieciešamo prasmju atjaunošanā un darba atrašanā. Piemēram, iesaiste
1. Neformālās izglītības apguvē, tai skaitā latviešu valodas apguvē.
2. Pasākumos noteiktām personu grupām (subsidētās darba vietas).
3. Praktiskajā apmācība pie darba devēja
NVA palīdzēs darba devējam apmācīt nepieciešamo bezdarbnieku..
4. Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – pagaidu darbs sabiedrības labā līdz 4 mēnešiem gada laikā.
5. Profesionālās izglītības programmās
PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta ietvaros saskaņā ar “Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” notiek aktivitātes divām mērķgrupām:

  • patvēruma meklētājiem (lekcijas un konsultācijas)
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu (palīdzība apgūt latviešu valodu, atjaunot darbam nepieciešamās prasmes, atrast darbu)
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI NVA klienti ar bēgļa vai alternatīvo statusu uzsākuši darbu Latvijā.
Kontaktinformācija:
Aplūkot e-pastu
Saistošie dokumenti: Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojums Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama...
Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.210 „Noteikumi par pabalstu bēglim un personai...
Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasāk...
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums
Patvēruma likums

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv