Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”  (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros ir uzsākusi pasākuma “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti” īstenošanu, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos piemērotā, pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības risku.

Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi

 

 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001)

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros ir uzsākusi pasākuma “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” īstenošanu, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā, tādējādi samazinot sociālās atstumtības risku.

 

Kas var piedalīties?
Pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” var saņemt bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, vai, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma un vismaz vienu reizi atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

 

Pasākums noris divos secīgos posmos:

1. Motivācijas programma darba meklēšanai (grupu nodarbības), kas ietver motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, ilgst 20 darba dienas, katru darba dienu.


Motivācijas programmas ietvaros tiek nodrošināta materiāltehniskā bāze, ēdināšanas pakalpojums (vienu reizi dienā), kā arī transporta pakalpojums nogādāšanai no bezdarbnieka dzīvesvietas uz pasākuma īstenošanas vietu un atpakaļ uz bezdarbnieka dzīvesvietu.


Dalību motivācijas programmā var apvienot ar dalību aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”.


2. Mentora pakalpojumi (individuālās konsultācijas), kas savukārt palīdz bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā, nodrošinot psiholoģisko un praktisko atbalstu darbā iekārtošanās jautājumos.


Mentora pakalpojums nepārsniedz 3 mēnešus vai mazāk, ja ilgstošais bezdarbnieks iekārtojas pastāvīgā darbā.


Atbalsta pasākuma īstenošanu nodrošina šādi uzņēmumi:

 • Biedrība “RITINEITIS” (Balvu filiāles apkalpojošā teritorijā);
 • SIA “Mācību centrs plus” (Preiļu un Jēkabpils filiāles apkalpojošā teritorijā);
 • SIA “Fibra” (Rēzeknes filiāles apkalpojošā teritorijā);
 • Talsu novada sociālais dienests (Talsu filiāles apkalpojošā teritorijā);
 • Biedrība “Gaišo domu platforma” (Kuldīgas un Tukuma filiāles apkalpojošā teritorijā);
 • SIA “BUTS” (Aizkraukles, Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Madonas, Balvu filiāles Gulbenes KAC, Jelgavas, Ventspils filiāles apkalpojošā teritorijā);
 • Nodibinājums “Limbažu fonds” (Limbažu filiāles apkalpojošā teritorijā).


 

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.


Veselības pārbaudes ilgstošajiem bezdarbniekiem

 

 

(ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.2/15/I/001)

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros kopš 2016.gada augusta īsteno atbalsta pasākumu “Veselības pārbaudes”.

 

Atbalsta pasākuma mērķis – nodrošināt iespēju ilgstošajiem bezdarbniekiem veikt veselības pārbaudi pie arodslimību ārsta, nosakot piemērotību darbam ar veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā, kā arī individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

Kas var piedalīties?
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un atteikumu nav pamatojuši ar ārsta atzinumu vai invaliditāti.

Pasākumā plānots iesaistīt 3000 mērķa grupas bezdarbniekus.

 

Ilgstošajiem bezdarbniekiem tiek nodrošināta iespēja saņemt veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta šādās ārstniecības iestādēs:

 1. AS “Veselības centra apvienība” (pakalpojums pieejams Daugavpils, Liepājas, Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 2. SIA “Vidzemes slimnīca” (Valmieras, Madonas, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Valkas filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 3. SIA “Ludzas medicīnas centrs” (Ludzas filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 4. SIA “Jelgavas poliklīnika” (Jelgavas filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 5. SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (Jēkabpils filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 6. SIA “Preiļu slimnīca” (Preiļu, Balvu, Krāslavas, Rēzeknes filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 7. SIA “Jelgavas poliklīnika” (Aizkraukles, Bauskas, Dobeles filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 8. SIA “Talsu veselības centrs” (Kuldīgas, Saldus, Ventspils, Talsu filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem);
 9. SIA “Dubultu poliklīnika” (Jūrmalas, Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma filiālē reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem).

Pasākuma ietvaros ilgstošajiem bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojumus, nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei (veselības pārbaudes veikšanas vietai) un atpakaļ. Transporta pakalpojums ir pieejams visos Latvijas reģionos - Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas reģionos.

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Ar ārstniecības iestādi jāvienojas par apmeklējuma dienu.
 3. No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem norīkojums un individuālais darba meklēšanas plāns.
 4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot:
 • personu apliecinošu dokumentu (pase vai eID karte);
 • norīkojumu.

 

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē


Psihologa un psihoterapeita konsultācijas ilgstošajiem bezdarbniekiem

 

 

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001)

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros veic pasākuma “Psihologu un psihoterapeitu individuālās un grupu konsultācijas” īstenošanu, lai palīdzētu bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū. NVA reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt psihologa un psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas.

Kas var piedalīties?
Psihologa vai psihoterapeita individuālo vai grupu konsultāciju var saņemt bezdarbnieki:

 • bezdarbnieki, kuri ir bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
 • bezdarbnieki, kuri ir bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju,vai pašnodarbināto atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma un vismaz vienu reizi atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
 • bezdarbnieki, kuriem atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība;
 • bezdarbnieki, kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

 

Konsultācijas nodrošina šādi uzņēmumi:
1. SIA “Latvian Holidays”:

 • psihologa individuālās un grupu konsultācijas:

Rīgas reģionā (Rīga, Tukums, Limbaži, Sigulda, Jūrmala, Ogre),
Kurzemes reģionā (Kuldīga, Liepāja, Saldus, Ventspils, Talsi, Skrunda, Priekule, Aizpute).

 • psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas:

Rīgas reģionā (Rīga, Tukums, Limbaži, Sigulda, Jūrmala, Ogre),
Kurzemes reģionā (Kuldīga, Liepāja, Saldus, Ventspils, Talsi, Skrunda, Priekule, Aizpute),
Vidzemes reģionā (Alūksne, Valka, Valmiera, Gulbene, Cēsis, Smiltene, Madona).

 

2. SIA mācību centrs “Austrumvidzeme”:

 • psihologa individuālās un grupu konsultācijas:

Ziemeļlatgales reģionā (Balvi, Ludza, Rēzekne),

 

3. SIA “Kūrija”:

 • psihologa individuālās un grupu konsultācijas:

Vidzemes reģionā (Alūksne, Valka, Valmiera, Gulbene, Cēsis, Smiltene, Madona),

 • psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas:

Zemgales reģionā (Jelgava, Dobele, Bauska, Aizkraukle, Jēkabpils, Iecava).

 

4. Biedrība “Psiholoģisko konsultāciju centrs “Intence”:

 • psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas:

Dienvidlatgales reģionā (Daugavpils, Krāslava, Līvāni, Preiļi).


5. SIA “Amanda Plus”:
 • psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas:
Ziemeļlatgales reģionā (Balvi, Ludza, Rēzekne).

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jādodas uz savu filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Jāvienojas ar savu koordinējošo ekspertu par psihologa/psihoterapeita konsultāciju laikiem.
 3. No NVA darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
 4. Noteiktajā dienā un laikā jāierodas pie psihologa/psihoterapeita uz konsultāciju.
 5. Konsultācijas laikā jāvienojas ar speciālistu par turpmāko sadarbību un apmeklējumu biežumu un daudzumu.

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē

 


Profesionālās piemērotības noteikšana

 

Nodarbinātības valsts aģentūra ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros kopš 2017.gada maija īsteno atbalsta pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”.
Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām

 

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē un īsteno atbalsta pasākumu „Atbalsta pasākums bezdarbniekiem ar atkarības problēmām”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības riskus.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv