Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Pasākumi noteiktām personu grupām (PNPG)

 

 

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākumi noteiktām personu grupām”

 

 

Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai, aicinām sadarbības partnerus un klientus ievērot piesardzības pasākumus!

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

1. Pasākuma mērķis:
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 un Nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros.

2. NVA Pasākumā iesaista bezdarbniekus, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:


 KritērijiNodarbināšanas ilgums Pasākumā 
 • Persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
 • Persona, kura ir vēcāka par 55 gadiem, bet līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tai ir atlikuši vairāk kā divi gadi;
 • Persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
 • Persona, kurai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi;
 • Persona ar invaliditāti.

 12 mēneši
 • Nodarbināšanas ilgums Pasākumā ir 12 mēneši, bet darba līgums ar bezdarbnieku tiek slēgts uz vismaz trīs mēnešiem ilgāku periodu, kā bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums Pasākumā, saglabājot Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto profesiju un saglabājot vismaz Pasākuma ietvaros bezdarbniekam noteikto darba algu mēnesī.
 • Katram Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kas palīdz bezdarbniekam apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.
 • Bezdarbnieki ar invaliditāti Pasākuma īstenošanas laikā var saņemt ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumus, kā arī tiek nodrošināta darba vietas pielāgošana atbilstoši katra bezdarbnieka ar invaliditāti veselības vajadzībām.
 • NVA bezdarbniekam kompensē izmaksas par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja tās veiktas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, bet ne vairāk kā 30 euro apmērā. Izmaksu kompensāciju pieprasa 10 darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas, Filiālē iesniedzot atbilstošu iesniegumu.

 

3. Kā bezdarbniekam iesaistīties Pasākumā?

 • Iepazīsties ar Pasākuma īstenošanas nosacījumiem;
 • Filiālē, kurā esi reģistrējies, vērsies pie sava nodarbinātības aģenta ar vēlmi pieteikties dalībai Pasākumā, vai piesakies, izmantojot NVA e-pakalpojumu portālu https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/
 • Informē par Pasākumu atbildīgo darbinieku par profesiju, kurā vēlies strādāt Pasākuma īstenošanas laikā;
 • Par Pasākumu atbildīgais darbinieks izvērtēs Tavu atbilstību Pasākuma iesaistes kritērijiem un atbilstības gadījumā reģistrēs Tavu pieteikumu dalībai Pasākumā;
 • Pieteikumu reģistrēšanas secībā par Pasākumu atbildīgais darbinieks informēs Tevi par iespēju iesaistīties Pasākumā Tevis norādītajā profesijā un Tev būs jādodas uz darba pārrunām ar darba devēju;
 • Tev ir tiesības vienoties ar darba devēju par darba tiesisko attiecību nodibināšanu Pasākuma ietvaros filiālē iesniedzot abpusēji saskaņotu iesniegumu;
 • Pirms iesaistes Pasākumā, Tev tiks izsniegta informācija par Pasākumu, kurā varēsi iepazīties ar bezdarbnieka un darba devēja tiesībām un pienākumiem Pasākuma īstenošanas laikā.
 • Tev ir tiesības saņemt kompensāciju ne vairāk kā 30 euro apmērā par tādu veselības pārbaužu veikšanu, kuras paredzētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, ja veselības pārbaude veikta pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas. Izmaksu kompensāciju pieprasa 10 darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas NVA iesniedzot atbilstošu iesniegumu.

 

4. Informācija par finanšu atbalstu darba devējam, kurš Pasākuma ietvaros nodarbina bezdarbnieku pieejama ŠEIT.


“Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.

1. Bezdarbnieki, kuri strādā subsidētajās darba vietās, var pretendēt uz finanšu atlīdzību pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus, iesaistoties atbalsta pasākumā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros”.

 

2. Nosacījumi finanšu atlīdzības saņemšanai:

 • Darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;
 • Bezdarbniekam ir noteikts normālais darba laiks, un bezdarbnieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru.

 

3. Kā bezdarbniekam saņemt finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros?

 • Aizpildi iesniegumu un iesniedz to NVA filiālē;
 • 10 darba dienu laikā NVA ar Tevi sazināsies, lai informētu par pieņemto lēmumu finanšu atlīdzības piešķiršanai un turpmākajām rīcībām.


4. Piešķiramā finanšu atlīdzība nepārsniedz 150 euro. Finanšu atlīdzību izmaksā, pārskaitot to uz bezdarbnieka norādīto bankas kontu.

 

5. Saistošie dokumenti finanšu atlīdzības saņemšanai:
1) Iesniegums;

2) Apliecinājums;

3) Finanšu atlīdzības pamatojums

4) Bezdarbnieku aptaujas anketa.


< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv