Iepirkumi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2017-2018)
Atklātie konkursi
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Aģentūras noslēgtie līgumi 2017. gadā

 

Nr.
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas Nr.             Līguma veids Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā/ NVA mājas lapā  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Euro Līgumu noslēgšanas datums/ Līguma izpildes termiņš/ Līguma Nr.  
1.
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Jēkabpils un Bauskas filiālēs NVA 2016/47
pakalpojums

07.11.2016./

28.10.2016.

28.11.2016. plkst.10:00  CS Komercserviss  38754.84  05.01.2017./31.12.2018./ NVA 2016/47/1.1-9.3/2 
 2. Apmācības NVA filiāļu darbiniekiem, kuri veic klientu konsultēšanu, un pārvaldes darbiniekiem, kuri nodrošina klientu apkalpošanas metodisko vadību, par darba tirgus prognozēm un to izmantošanu darbā NVA 2016/37_ESF
pakalpojums
24.08.2016.  30.09.2016.
plkst.10:00 
SIA "BUTS"  23699.28  23.01.2017.g./Līdz 31.08.2021./Līguma Nr. NVA 2016/37_ESF/1.1-10.7/1 
 3. Degvielas iegāde ŠN /4-DI_ESF
pakalpojums


VIADA BALTIJA AS  126231.45  24.01.2017./14.11.2019./ŠN 2016/4-DI_ESF/1.1-9.3/4 
4.
Īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā papildināšana ar īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem NVA 2016/25_ESF
pakalpojums
19.08.2016. 11.11.2016.
plkst.14:00 
SIA "Corporate Consulting"  485860  25.01.2017.g./Līdz saistību izpildei/ Līguma Nr. NVA/25_ESF/1.1-11.6/2 
 5. Grozījumi telpu uzkopšanas pakalpojuma līgumā NVA 2015/54 pakalpojums
    SIA "Info Serviss"    27.01.2017. 
 6. Ergoterapeitu pakalpojuma līgums   NVA 2016/50_ESF  pakalpojums
31.10.2016.  16.11.2016. plkst.10:00  SIA "Kanins"  10360.00 03.02.2017.g. / Līdz - 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/50_ESF/1.1-11.4/1 
 7. Ergoterapeitu pakalpojuma līgums NVA 2016/50_ESF pakalpojums
31.10.2016.  16.11.2016. plkst.10:00 SIA "Saules Aptieka"  18414.00
09.02.2017.g./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/50_ESF/1.1-11.4/2 
 8. “Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros A3:F8A3:G9A3A3:H8 NVA 2016/57_ESF  pakalpojums
19.12.2016.   22.12.2016. plkst. 10:00   SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"  2291.54  10.02.2017./ Līdz 30.06.2019/ NVA 2016/57_ESF/1.1-11.3/1 
 9. “Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros NVA 2016/57_ESF  pakalpojums 19.12.2016.   22.12.2016. plkst. 10:00   SIA "Preiļu slimnīca"  6743.29  10.02.2017./ Līdz 30.06.2019/NVA 2016/57_ESF/1.1-11.3/2 
 10. Semināra organizēšana procedūra bez PIL piemērošanas   pakalpojums
    SIA „TLG Hotell Latvija”  1165.30
23.02.2017/ līdz 28.02.2017.g/Līguma Nr. 1.1-11.4/3 
 11. Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” nenodrošinātajās daļās  NVA 2016/45_ESF pakalpojums
26.10.2016.  11.11.2016. plkst. 11:00  SIA "Miks BUS"  63805.47  28.02.2017.Līdz 31.12.2018./NVA 2016/45_ESF/1.1-11.3/3 
 12. Telekomunikāciju tīkla tehniskā apkalpošana  procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums


SIA"CSC TELECOM" 3995.70
17.03.2017./28.02.2018./1.1-9.3/6 
 13. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām  NVA 2016/55_ESF  pakalpojums
30.11.2016.  16.12.2016. plkst. 14:00  SIA "01A FORTŪNA"   165914.88 20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/3 
 14. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:01  SIA "01Autoskola Impērija"  20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/5 
 15. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:02  SIA "A.D.Streem"  22.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/8 
 16. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām  NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:03  SIA "GULBENES AUTO MOTO"  20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/4  
 17. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:04  SIA "KONI"  21.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/7 
 18. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām 
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:05  SIA "MBR"  20.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/2 
 19. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām 
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:06  SIA "Modra Autoskola" 24.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/9 
 20. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām 
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:07  SIA "Universāls Plus"  20.03.2017. Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/1 
 21. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām 
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:08  SIA "VILLAS D"  20.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/6 
 22. Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” nenodrošinātajās daļās NVA 2016/45_ESF  pakalpojums
26.10.2016.  11.11.2016. plkst. 11:00  SIA "LUX"  11434.73 23.03.2017./ Līdz 31.12.2018./ NVA 2016/45_ESF/1.1-11.3/4 
 23. Grozījumi līgumā par dzeramā ūdens piegādi NVA 2015/49  pakalpojums
    SIA "VENDEN"    24.03.2017. 
 24. Par autotransporta tehniskajām apkopēm un remontiem  NVA 2016/52  pakalpojums

31.10.2016./

31.10.2016. 

14.11.2016. plkst.10:00 SIA "TOPERS"  4132.23  28.03.2017./08.06.2018./NVA 2016/52/1.1-9.4/1 
 25. Narkologa atzinuma saņemšana  NVA 2016/51_ESF  pakalpojums
31.10.2016.  21.11.2016. plkst. 10:00  SIA "AKRONA 12"  13 800.00  31.03.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/51_ESF/1.1-11.3/5 
 26. Grozījumi telpu uzkopšanas pakalpojuma līgumā  NVA 2015/54  pakalpojums
    SIA "Info Serviss"    01.04.2017. 
 27. Ēkas Varšavas ielā 18, Daugavpilī apsaimniekošana  NVA 2016/47  pakalpojums

07.11.2016./

28.10.2016. 

28.11.2016. plkst.10:00  SIA “LAND INVEST-D”  12154.17  03.04.2017./31.12.2018./NVA 2016/47/1.1-9.4/2 
 28. Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros NVA 2016/53_ESF pakalpojums
22.11.2016.  22.12.2016. plkst. 10:00   SIA "Kanins"  17500.00
04.04.2017. / līdz 30.06.2018./ Līguma Nr. NVA 2016/53_ESF/1.1-11.2/1 
 29. Par videonovērošanas sistēmas un piekļuves sistēmas izbūvi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā   pakalpojums


VSIA Šampētera nams 5937.51  07.04.2017./31.05.2017./1.1-9.3/7 
 30. Emocionālā stresa terapija (kodēšana) NVA 2016/60_ESF  pakalpojums
28.12.2016.  20.01.2017. plkst.10:00  VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"   14800.00  07.04.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/60_ESF/1.1-11.3/7 
 31. Narkologa atzinuma saņemšana  NVA 2016/51_ESF  pakalpojums
31.10.2016.  21.11.2016. plkst. 10:00  SIA "Ludzas medicīnas centrs"  5 684.00   12.04.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/51_ESF/1.1-11.3/6 
 32. Informatīvā kampaņa jauniešiem par Jauniešu garantijas pasākumiem  NVA 2016/61_ESF  pakalpojums
30.12.2016.  30.01.2017. plkst. 10:00  SIA "MOOZ!"  41322.31  18.04.2017./ līdz 31.12.2017./ Līguma Nr. NVA 2016/61_ESF/1.1-11.2/2 
 33. Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai NVA 2016/48  pakalpojums
26.10.2016.  28.11.2016. plkst.10:00  SIA "Con Fide"  39749.60 10.05.2017.g. /Līdz 02.12.2019/ Līguma Nr. NVA 2016/49/1.1-9.1/3 
 34. Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai NVA 2016/49   pakalpojums
27.10.2016.  19.12.2016. plkst.10:00 SIA "Konsorts"un SIA "Con Fide"  179 300. 00  02.05.2017.g. /Līdz 02.12.2019/ Līguma Nr. NVA 2016/49/1.1-9.1/2 
 35. NVA darbinieku, kuri ikdienas darbā saskaras ar pētījumu izmantošanu, apmācības par pētījumiem un to metodēm NVA 2017/5_ESF  pakalpojums
28.02.2017.  21.03.2017.
Plkst.10:00
SIA "Ķemeris Busines and Law Company"  2220.00  12.05.2017.g./Līdz 29.12.2017/ Līguma Nr. NVA 2017/5_ESF/1.1-11.6/3 
 36. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros   NVA 2017/2 _ESF  pakalpojums
28.02.2017. 
10.03.2017. plkst. 14:00 Latvijas Zinātņu akadēmija / EUR 667,00 par vienu mēnesi  166604.58  15.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 35.13.4.6-7/1 
 37. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros  NVA 2017/2 _ESF 
pakalpojums
28.02.2017. 
10.03.2017. plkst. 14:00
Viļānu sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze / EUR 4,00 par vienu stundu  15.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 34.13.4.6-7/1 
 38. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros NVA 2017/2 _ESF 
pakalpojums
28.02.2017. 
10.03.2017. plkst. 14:00
Preiļu novada pašvaldība / EUR 0,43 par vienu stundu  24.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 1/33.13.4.6-7  
 39. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros   NVA 2017/2 _ESF 
pakalpojums
28.02.2017. 
10.03.2017. plkst. 14:00
Ilūkstes novada kultūras centrs / EUR 10,00 par vienu stundu  22.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 20.13.4.6-7/1 
 40. Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi NVA 2016/41_ESF  pakalpojums
14.11.2016.  27.12.2016. plkst.10:00  Biedrība "Sofija"  502110.00
23.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/8 
 41. NVA darbinieku, kuri strādā ar datu apstrādi un analīzi, padziļinātu apmācību par datu apstrādi un analīzi  NVA 2017/5_ESF  pakalpojums
28.02.2017.  
21.03.2017.
Plkst.10:01 
SIA "Baltijas Datoru akadēmija"  7438.00  24.05.2017.g./Līdz 29.12.2017/ Līguma Nr. NVA 2017/5_ESF/1.1-11.6/4 
 42. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros NVA 2017/2 _ESF  pakalpojums
28.02.2017.  
10.03.2017. plkst. 14:00  Preiļu novada pašvaldība  1036.00  24.05.2017./ līdz 31.05.2018. / Līguma Nr. 33.13.2.3-5/1 
 43. Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi  NVA 2016/41_ESF  pakalpojums
14.11.2016. 
27.12.2016. plkst.10:00  SIA "Mācību centrs plus"  669576.00  29.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/9 
 44. Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi NVA 2016/41_ESF
pakalpojums
14.11.2016. 
27.12.2016. plkst.10:00 
Biedrība "RITINEITIS"  454360.00  29.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/10 
 45. Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi  NVA 2016/41_ESF
pakalpojums
14.11.2016. 
27.12.2016. plkst.10:00 
Talsu novada Sociālais dienests  206215.42  31.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/11 
 46. Evakuācijas plānu izstrāde  procedūra bez PIL piemērošanas  pakalpojums

 – SIA "Media Control"  2500  06.06.2017./05.06.2018./1.1-9.3/10 
 47. Grozījumi saimniecības preču un materiālu piegādes līgumā  procedūra bez PIL piemērošanas 
pakalpojums
    SIA "Kurši"    07.06.2017. 
 48. Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana Jūrmalas filiālē   NVA 2017/8  pakalpojums

28.02.2017./

28.02.2017. 

15.03.2017. plkst.10:00  Jumis HB SIA  1714  12.06.2017./12.07.2017./NVA 2016/8/1.1-9.4/5 
 49. Par CSA apsaimniekošanu Jūrmalas filiālē   pakalpojums


Clean R  1330.58  12.06.2017./14.06.2024./1.1-9.3/11 
 50. Mobilo tālruņu iegāde (ESF projektam "Atbalsts ilgākam darba mūžam" Nr.7.3.2.0/16/I/001) procedūra bez PIL piemērošanas pakalpojums
    SIA „Tele 2”  531.00  12.06.2017./piegāde līdz 12.07.2017/. Līguma Nr. 1.1-11.7/4 
 51. Par piekļuves sistēmas atjaunošanu un papildināšanu ēkā Rīgā. K.Valdemāra 38 k-1    pakalpojums


VSIA "Šampētera nams"  5297.57  13.06.2017./31.07.2017./1.1-9.3/14 
 52. Par logu, balkona durvju un stikloto starpsienu mazgāšanas pakalpojumu  CA 2017-14
pakalpojums

Impel Serviks SIA  4456.78  13.06.2017./01.08.2017./CA 2017-14/1.1-9.3/13 
 53. Par gaisa kondicioniera iegādi, piegādi un uzstādīšanu Valkas un Liepājas filiālēs  NVA 2017/8 pakalpojums

28.02.2017./

28.02.2017.

15.03.2017. plkst.10:00  SIA “Inženiercentrs komforts”   2994  27.06.2017./26.07.2017./NVA 2017/8/1.1-9.4/6 
 54. Narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām  procedūra bez PIL piemērošanas pakalpojums
    SIA "AKRONA 12"  17425.00  29.06.2017./ Līdz 30.12.2021./ 1.1-11.3/12 
 55. Grozījumi drukas iekārtu (kasetņu) uzpildes un atjaunošanas līgumā   NVA 2016/33 pakalpojums
    SIA "BTK.LV"    29.06.2017. 
 56. EURES un AIB projekta informatīvo materiālu izstrāde un druka  NVA 2016/59_ESF  pakalpojums
27.12.2016.  16.01.2017.
plkst.10:00 
SIA "GR ART & PRINT"  16132.23  06.07.2017./ Līdz 31.12.2019./ NVA 2016/59_ESF/1.1-11.0/10 
 57. Koplietošanas telpu remonts K.Valdemāra iela 38 k-1   pakalpojums
VSIA "Šampētera nams"  14375.30  06.07.2017./31.08.2017./1.1-9.3/15 
 58. Par informatīvo materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde Nodarbinātības valsts aģentūrai   NVA 2016/59_ESF  pakalpojums
27.12.2016. 16.01.2017.  SIA "GR ART & PRINT"  16132.23  06.07.2017.g./Līdz 31.12.2019./Līguma Nr. NVA 2016/59_ESF/1.1-11.0/10  
 59. Pārvaldes telpu remontdarbi    pakalpojums


VSIA "Šampētera nams"  44328.68  11.07.2017./31.08.2017./1.1-9.3/17 
 60. Veselības pārbaudes  Procedūra bez PIL piemērošanas  pakalpojums
    SIA "Preiļu slimnīca"  26050.28  12.07.2017./ Līdz 30.06.2019./ 1.1-11.3/13 
 61. par kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumu nodrošināšanu  Procedūra bez PIL piemērošanas 
pakalpojums

SIA "THOMSON furniture"  8264.46  14.07.2017./13.07.2019./1.1-9.3/18 
 62. Veselības pārbaudes
Procedūra bez PIL piemērošanas pakalpojums
    SIA "Vidzemes slimnīca"  6294.59  14.07.2017./ Līdz 30.06.2019./VS/2017-200 1.1-11.3/14 
 63. Interaktīvā e-apmācības moduļa izstrādes iegādeVeselības pārbaudes
NVA 2017/6_ESF pakalpojums
31.05.2017. 15.06.2017. plkst.14:00  SIA "Datorzinību centrs"  17000.00  14.07.2017.// Līguma Nr. NVA 2017/6_ESF/1.1-11.4/4 
 64. Veselības pārbaudes  Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    SIA "Vidzemes slimnīca"  6294.59  14.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/14 
 65.  Prezentācijas materiāli procedūra bez PIL piemērošanas  prece      SIA" Prezentreklāmas aģentūra""  1 878.60 17.07.2017./līdz pušu saistību pilnīgai izpildei/ Līguma nr. 1.1.-9.3/19
 66. Veselības pārbaudes
Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    SIA "Jelgavas poliklīnika"  4410.28  18.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/15 
 67. Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumu iegāde NVA 2017/9_ESF  pakalpojums
    SIA "Mācību centrs Austrumi"  1086410.00  25.07.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/16 
 68. Veselības pārbaudes 
Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    SIA "Talsu veselības centrs"  6723.18  28.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/17 
 69. Veselības pārbaudes 
Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    SIA "Dubultu poliklīnika"  4805.39  01.08.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/18 
 70. Drukas iekārtu, skeneru, faksu un kopētāju tehniskā apkope un remonts NVA 2017/4  pakalpojums
27.02.2017.  31.03.2017. plkst.10:00  SIA "Bronet"  61157.02  03.08.2017./līdz 02.08.2019./ Līguma Nr. NVA 2017/4/1/1/-9.4./7 
 71. Informatīvo materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde NVA NVA 2016/59_ESF pakalpojums  27.12.2016  16.01.2017. SIA “Sabiedrības informēšanas centrs” (2.daļa) 6611.57  08.08.2017. Nr. NVA 2016/59_ESF/1.1-11.1/1 līdz 2019.gada 31.decembrim. 
 72. Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”atklāšanas pasākuma organizēšana Procedūra bez PIL piemērošanas  pakalpojums
    SIA "Legendhotels Latvija"  612.44  09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./4 līdz 15.08.2017. 
 73. Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility” menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma organizēšana Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    Z/S "Ezernieki"  743.55  09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./5 līdz 15.08.2017. 
 74. Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma treneri  Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    Māris Resnis  413.22  09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./6 līdz 11.08.2017. 
 75. Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma treneri 
Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    Ilze Jozēna  413.22 
09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./7 līdz 11.08.2017. 
 76. Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi NVA 2017/10_ESF  pakalpojums
03.05.2017.  24.05.2017. plkst. 10:00  SIA “LĪVU VIKINGS”   17 288.04   10.08.2017./Nr.NVA 2017/10_ESF/1.1.-11.3/19 / līdz 31.12.2018. 
 77. Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde NVA 2017/20  pakalpojums
17.07.2017. 
28.07.2017. plkst 10:00  SIA "Bronet"  24833.06  17.08.2017./Nr.NVA 2017/20/1.1-9.4.-8/ līdz 17.08.2018.g. 
 78. „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” NVA 2017/9_ESF  pakalpojums
    "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo studiju skola "Citadele"  1086410.00  17.08.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/20 
79. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" 236170,00 25.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./3/ līdz 31.05.2018. 
80. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "Mācību centrs "Austrumvidzeme" 25.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./4/ līdz 31.05.2018. 
81. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "Mācību centrs Austrumi" 25.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./5/ līdz 31.05.2018. 
82. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "PURE Academy" 25.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./6 / līdz 31.05.2018. 
83. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "Latgales mācību centrs" 30.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./7 / līdz 31.05.2018. 
84. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  Priekuļu tehnikums 04.09.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./8 / līdz 31.05.2018. 
85. „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”  NVA 2017/9_ESF pakalpojums      SIA"Skrivanek Baltija" 730 791,88 31.08.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/21
86. Gāzes apgādes iekšējās un ārējās sistēmas apkopi    pakalpojums     SIA "GasteX" 214,60 23.08.2017.g / līdz 23.08.2019./ NVA Nr. 1.1.-9.3./25 ( Līgums Nr. 38)
87. Konferenču un reģionālo semināru organizēšana NVA 2017/13-ESF pakalpojums  29.06.2017. 17.07.2017. plkst.10:00 SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" 168 441,49 07.09.2017./ līdz 06.09. 2022.g./ NVA 2017/13_ESF/1.1 - 11.7/5
88.

Projekta identitātes vizuālā noformējuma izgatavošana un informatīvo drukāto materiālu (bukletu) un informatīvo plakātu drukāšana

NVA 2017/18_ESF

prece

30.06.2017.

17.07.2017. plkst.10:00

SIA “Media Profile”

3837,28

07.09.2017./līdz 30.04.2022.g./NVA 2017/18_ESF/1.1.-11.7/6

 89.

 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas nodrošināšana un uzturēšana, darba vides iekšējā uzraudzība visās Nodarbinātības valsts aģentūras struktūrvienībās visā Latvijas teritorijā NVA 2017/1pakalpojums
06.07.2017.
19.01.2017. plkst. 10:00 SIA "Darba drošības centrs" 22 314,00 13.09.2017./līdz 31.01.2020.g./NVA 2017/1/1.1.- 9.4/9  
 90.Žalūziju iegāde, remonts un utilizācijaNVA 2017/19prece27.06.2017.g.11.07.2017.g. plkst.10:00SIA "Lauresta LV"10 413,2227.09.2017./līdz 26.09.2019.g. /Nr. NVA 2017/19/1.1.-9.4./10
 91.Tekstu tulkošanas pakalpojumi pakalpojums   SIA "Baltic Translations" 1240,0029.09.2017./līdz 30.05.2018.g./Nr.1.1 - 9.4/11
 92. Biroja mēbeļu iegāde prece  SIA "Ēdelveiss EG"3040,00 26.09.2017/ līdz 23.10.2017./nr.1.1.-9.3/26 
 93.
Par projekta apraksta izstrādes projketa konsultanta pakalpojuma sniegšanu pakalpojums 
  SIA "Agmen Consulting Bureau" 600,0030.08.2017./līdz 30.09.2017.g./Nr. 1.1-9.1/10
 94.Fasādes izkārtņu izgatavošana un piegāde  prece  SIA "ADD projekts" 2215,0003.10.2017./līdz 31.10.2021.g./Nr. 1.1.-9.3./27 
 95.Arhīva dokumentu glabāšanas plauktu noma
pakalpojums
   SIA "RIATech"9990,00 03.10.2017./līdz 31.12.2019.g./Nr. 1.1.-9.3./29 
 96.Līgums par Zvanu centra un 800. numura pakalpojumu nodrošināšana ŠN 2017/4_ TEL  pakalpojums
28.08.2017.g.

08.09.2017.g. plkst. 11:00
SIA "CSC TELECOM" 18 000,0002.10.2017./līdz 30.09.2019.g./Nr. ŠN 2017/4-TEL/1.1-9.4/12 
 97.Līgums par fiksēto telefonu sakaru pakalpojumu nodrošināšanu ŠN 2017/4_ TEL  
pakalpojums
28.08.2017.g.
08.09.2017.g. plkst. 11:00 
SIA "CSC TELECOM" 
24 000,00
02.10.2017./līdz 30.06.2018.g./Nr. ŠN 2017/4-TEL/1.1-9.4/13 
 98.Elektroenerģijas iegāde


ŠN 2017/1-EI pakalpojums
09.01.2017.g.

06.03.2017.g. plkst. 11:00
SIA „Geton Energy” 0,0375517.10.2017./ no 01.11.2017. -.30.04.2019./ Nr.ŠN 2017/1-EI/1.1.-9.4./14 
 99.Mobilo sakaru nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūrai NVA 2017/22 pakalpojums
11.09.2017.g. 22.09.2017.g. plkst.10:00 SIA "Tele2" 16 280,99 17.10.2017./ no 17.10.2017.-16.10.2019./NVA2017/22/1.1 - 9.4/15 
 100. Biroja mēbeļu iegāde prece
  SIA "Ēdelveiss EG" 5744,00 17.10.2017/ līdz 13.11.2017./nr.1.1.-1.1.7/7 
 101.Transporta paklapojumi-pasažieru autopārvadājumi  NVA 2017/15_ESF pakalpojums
21.06.2017.g. 12.07.2017.g. SIA "VTU Valmiera" 26 076,20 25.09.2017/ līdz 31.12.2021/ Nr.NVA2017/15_ESF/1.1-11.3/22 
 102.  pakalpojums
  SIA "Ulme Advert"3420,00 18.10.2017.g./līdz izpildei/Nr.1.1.-9.3./31 
 103.
Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumu iegādeNVA 2017/14 _ESFpakalpojums
30.06.2017.g. 03.08.2017.g. 16:00 Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" 147 521,9218.10.2017.g./līdz 31.08.2018.g./NVA2017/14_ESF/1.1-11.3/23 
 104.Dabas gāzes iegādeŠN2017/12 _DG pakalpojums
30.07.2017.g.30.08.2017.g. 11:00 A/S "Latvijas gāze" 0,01854 (1kWh)16.10.2017.g./no 01.11.2017.- 30.04.2019./ ŠN2017/12_DI/1.1-9.4/16 
 105.Par valsts informācijas sistēmas BURVIS uzturēšanas iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām pakalpojums
  SIA "BRI"8264,4631.10.2017/.līdz 25.11.2017./Nr.1.1.-9.4./17 
 106.Kancelejas preču iegāde Nodarbinātības valsts aģentūrai NVA 2017/23 prece 06.09.2017.17.10.2017.g. plkst:10:00SIA "Daiļrade EKSPO"
27 800,0003.11.2017./līdz 02.11.2019./Nr. NVA 2017/23/1.1 - 9.4/18

 107.

 

 Tulkošanas pakalpojumi (sinhronā)  pakalpojums
  SIA "Baltic Translations"1616,5006.11.2017.g./ līdz 15.12.2017./Nr. 1.1-9.4./19
 108.Līgums par elektroniskas lietotnes izgatavošanu informācijas izvietošanai  pakalpojums  SIA "LIRIAN"2835,0009.11.2017.g./līdz 12.12.2017.g./ 1.1.- 9.4./20
 109.Nodarbinātības valsts aģentūras reprezentācijas priekšmetu iegāde (t.sk. izgatavošana un piegāde) pakalpojums
  SIA "Prezentreklāmas aģentūra"  4 129,65 14.11.2017./līdz pušu saistību pilnīgai izpildei/ Līguma nr. 1.1.-5.4./21

 110.

 

Brīvprātīgā darba veicēju datu bāzes un mājas lapas uzturēšana pakalpojums  SIA "Mediaparks" 4959,00 17.11.2017/ līdz līguma summas sasniegšanai/ Līguma Nr. 1.1- 9.4/22 
 111.Semināra organizēšana izglītības iestādēm pakalpojums
  SIA "HVS MANAGEMENT" 895,80 29.11.2017. /līdz pušu saistību pilnīgai izpildei/ Līg.nr. 1.1-11.4/5 
 112.Aģentūras mājaslapas uzturēšana pakalpojums   SIA "Craftw." 5720,00 29.11.2017./ līdz 29.11.2018. /Līg.Nr. 1.1-.9.3/34 
 113.Mobilo telefonu iegāde  pakalpojums
  SIA "Tele2" 571,78 01.12.2017./līdz 27.12.2017./ Līg. Nr. 1.1- 11.5/1 
 114.Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanuNVA 2017/12_ESF pakalpojums
16.06.2017. 10.07.2017.g. plkst.14:00SIA “BUTS” 174 942,0730.11.2017./līdz 31.12.2018./Līg. Nr. NVA 2017/12-ESF/1.1-11.0/11
 115.Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanu
NVA 2017/12_ESF
pakalpojums
16.06.2017. 
10.07.2017.g. plkst.14:00
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas valsts tehnikums" 30.11.2017./ līdz 31.12.2018./ Līg. Nr. NVA 2017/12-ESF/1.1-11.0/13 

 116.

 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanu
NVA 2017/12_ESF
pakalpojums
16.06.2017. 
10.07.2017.g. plkst.14:00
SIA "Dauseb" 30.11.2017./līdz 31.12.2018./Līg. Nr. NVA 2017/12-ESF/1.1-11.0/12 

 117.

 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" iesaistāmajiem bezdarbniekiem  pakalpojums
  AAS “BTA Baltic Insurance Company”  2400,00 13.12.2017./Līdz 30.12.2018./Līg.Nr.1.1-9.1/12 

 118.

 

„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” NVA 2017/14 _ESF pakalpojums
30.06.2017. 03.08.2017. plkst.16:00 SIA "BUTS" 95 455,36 13.12.2017./līdz31.08.2018./līg.Nr.2017/14_ESF/1.1-11.3/27 
 119.„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” NVA 2017/14 _ESF pakalpojums
30.06.2017. 03.08.2017. plkst.16:00 SIA "BUTS" 
334 093,76 13.12.2017./līdz31.08.2018./līg.Nr.2017/14_ESF/1.1-11.3/25 

 120.

 

„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” 
NVA 2017/14 _ESF 
pakalpojums
30.06.2017.
03.08.2017. plkst.16:00 
SIA "BUTS"  
113 430,72  13.12.2017./līdz31.08.2018./līg.Nr.2017/14_ESF/1.1-11.3/26 
 121.Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility” reprezentatīvie materiāli  pakalpojums
  SIA "AR Sistēmas" 412,20 12.12.2017./līdz29.12.2017./Līg.Nr. 1.1-9.4./23 
 122. „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvarosNVA 2017/21_ESFpakalpojums
14.08.2017. 05.09.2017. SIA mācību centrs "Austrumvidzeme" 209 541,60 14.12.2017./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/28 
 123.Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility” Angļu valodas mācību organizēšana  pakalpojums
  SIA “William and Jones Language Consultancy Centre”  1632,00 18.12.2017./līdz 15.01.2018./ Līg. Nr. 1.1.-9.1/14 

 124.

 

„Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros NVA 2017/21_ESFpakalpojums
14.08.2017.05.09.2017. SIA "Dauseb" 88 199,15 18.12.2017./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/29 
 125.„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” NVA 2017/14 _ESF pakalpojums 
30.06.2017. 03.08.2017. plkst.16:00 Biedrība “Gaišo domu platforma” 125 250,00  21.12.2017./līdz31.08.2018./līg.Nr.2017/14_ESF/1.1-11.3/30 
 126.Plakātu izgatavošana pakalpojums
  SIA "GR ART & PRINT" 152,75 19.12.2017./līdz 12.01.2018./ Līg. Nr. 1.1-11.5/2 
 127.Telpu remontdarbi     VSIA "Šampētera nams" 63725,02 20.12.2017./31.03.2017./Līg. Nr. ŠN2017/147/ NVA 1.1.-9.3/35 
 128.NVA vizuālo materiālu izgatavošana  pakalpojums
  SIA "Mad Format" 465,10 19.12.2017./ 22.12.2017./ Līg.Nr. 1.1-9.3./36 
 129.Stendu izgatavošana un iegāde  pakalpojums
  SIA "ALITANA" 695,46 22.12.2017./05.01.2018./ Līg.Nr. 1.1.-9.4./24 
 130.Informatīvo materiālu piegāde  pakalpojums
  SIA «LETA»  4200,00 13.12.2017./30.12.2018./ Līg. Nr. 1.1.-9.1./29 
 131.Par eksperta pakalpojumu sniegšanu tehniskās specifikācijas un tās pielikumu izvērtēšanai, pilnveidošanai un konsultatīvā atbalsta nodrošināšanu  pakalpojums
  SIA "Darba drošības centrs" 9500,00 22.12.2017./ 22.01.2018./ Līg.Nr. 1.1.- 11.7/8 
 132.Informatīvi vizuālo materiālu izgatavošana  pakalpojums
  SIA "Mad Format"
618,00
27.12.2017./25.01.2018./Līg. Nr. 1.1-9.3/37
 133. Televizoru un projektora iegāde prece   SIA "DATEKS grupa" 3805,00 29.12.2017./05.01.2018./ Līg. Nr. 1.1-9.4/25 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv