Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA privātuma politika

 

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādātājs (pārzinis) ir Nodarbinātības valsts aģentūra reģ. Nr. 90001634668, K.Valdemāra 38, k-1, Rīga, kontaktinformācija:

Aplūkot e-pastu


Personas datu apstrādes nolūki
Personas dati tiek apstrādāti (ievākti, reģistrēti, ievadīti un nodoti) ar mērķi, lai īstenotu valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu, Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.130 “Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti” un Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.


Personas datu saņēmēji
Iespējamie personas datu saņēmēji: Labklājības ministrija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un citas valsts vai pašvaldības iestādes tām nepieciešamo funkciju veikšanai, kā arī citas juridiskas personas, kas īsteno Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumus uz normatīvo aktu vai līguma pamata.


Personas datu glabāšanas ilgums
Personas dati tiek glabāti 10 gadus no bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa zaudēšanas dienas, citu personu dati – 10 gadus no karjeras konsultācijas saņemšanas dienas.

 

Klienta tiesības
Klientam ir tiesības:

  • pieprasīt informāciju par uzkrātajiem personas datiem un nepieciešamības gadījumā veikt to labošanu saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” 15. pantā noteikto kārtību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (reģistrācijas numurs: 90000050138, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67 22 31 31, e-pasts:
    Aplūkot e-pastu
  • iepriekš minētajam personas datu pārzinim pieprasīt:
  • informāciju par saviem personas datiem;
  • personas datu labošanu, ja tie ir kļūdaini;
  • ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas nepieciešama normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.
 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv