APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Atbalsts bezdarbnieku izglītībai

 

 


 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskais atbalsta mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.”
Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākums "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai"
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001
 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir izsludinājusi pretendentu pieteikšanos profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai 2017.gadā, tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās arī profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanai nākamajā apmācības periodā. Aicinām izglītības iestādes un komersantus sekot aktuālajai informācijai NVA mājaslapas sadaļā Izsludinājumi.

 

Sadarbībā ar izglītības iestādēm NVA ik gadu organizē bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības, piedāvājot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi bezdarbniekiem, kā arī neformālās izglītības iespējas gan bezdarbniekiem, gan darba meklētājiem: valsts valodas, svešvalodu, datorzinību, transportlīdzekļu vadīšanas un citu neformālās izglītības programmu apguvi. Apmācības tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) un ESF projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros.

 

Apmācību īstenotāju nodrošināšanai NVA vismaz reizi gadā rīko apmācības pasākumu īstenotāju izsludinājumus. Ja izglītības iestādes iesniegtais piedāvājums atbilst Izglītības iestāžu izvēles kārtībai, NVA šai izglītības iestādei piešķir tiesības īstenot apmācību un tās piedāvājumu iekļauj izglītības piedāvājumu sarakstā. NVA organizēto izsludinājumu rezultātā tiesības 2016. gadā īstenot profesionālo apmācību ieguva 40 izglītības iestādes, bet neformālo izglītību – 188.

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību NVA īsteno ar kuponu metodi. NVA reģistrētais bezdarbnieks vai darba meklētājs, kas atbilst apmācības pasākuma iesaistes nosacījumiem, izglītības programmu un mācību iestādi izvēlas pats, izmantojot NVA izglītības piedāvājuma sarakstu vai arī izvēloties NVA sarakstā neiekļauto apmācību programmu vai izglītības iestādi. NVA filiālē viņam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai. Apmācības laikā bezdarbnieks vai darba meklētājs saņem stipendiju - 100 eiro mēnesī. Ja apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 20 kilometru attālumā no dzīvesvietas, bezdarbnieks vai darba meklētājs var saņemt arī atlīdzību līdz 100 eiro mēnesī reģionālās mobilitātes atbalstam - transporta izdevumu, dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas apmaksai. Pēc apmācību pabeigšanas un noslēguma pārbaudījuma bezdarbniekam tiek izsniegta kvalifikācijas apliecība vai dokuments, kas apliecina iegūtās zināšanas. 

 

Informācija par aktuālajiem izglītības piedāvājumiem, apmācību īstenošanas nosacījumiem, mācību iestāžu un izglītības programmu pieprasījumu un novērtējumu, kā arī par bezdarbnieku darbā iekārtošanos pēc apmācības pabeigšanas ir pieejama NVA mājaslapas profesionālās apmācības sadaļā  un neformālās izglītības sadaļā.

Uzziņa: 2016. gada 7 mēnešos ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros apmācībās iesaistīti 12 325 bezdarbnieki, to skaitā profesionālajā apmācībā – 3 748, neformālajā izglītībā – 8 473, pilotprojektā “Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs» - 104 bezdarbnieki. Vispieprasītākās profesionālās apmācības programmas ir “Sociālā aprūpe” (631 bezdarbnieks), “Lietvedis” (309 bezdarbnieki) un “Lokmetinātājs MAG” (290 bezdarbnieki), savukārt neformālajā izglītībā vispieprasītākās programmas ir “Datorzinības” (2 149 bezdarbnieki), “Angļu valoda” (1 901 bezdarbnieks) un “C” kategorijas autovadītājs” (785 bezdarbnieki).

 

ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" ietvaros NVA īsteno arī pasākumus „Apmācība pie darba devēja” un  „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”.

 

2016. gada 7 mēnešos ESF projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros profesionālajā un neformālajā apmācībā iesaistīti 1897 bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem, to skaitā profesionālajā apmācībā – 976, neformālajā izglītībā – 921. Vispieprasītākās profesionālās apmācības programmas ir “Lietvedis” (191 jaunietis bezdarbnieks), “Lokmetinātājs MAG” (104 jaunieši bezdarbnieki) un “Klientu apkalpošanas operators” (79 jaunieši bezdarbnieki), savukārt neformālajā izglītībā vispieprasītākās programmas ir “Valsts valoda” (186 jaunieši bezdarbnieki), “Angļu valoda” (180 jaunieši bezdarbnieki) un “C” kategorijas autovadītājs” (160 jaunieši bezdarbnieki).

 

Pirms profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves, ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma ”Darbnīcas jauniešiem” ietvaros, NVA piedāvā iespēju jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem izglītības iestādēs iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot divas nedēļas. Jaunietis, piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, uzzina katras profesionālās izglītības programmas specifiku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu mērķtiecīgi izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv