APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Projekta Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” kopsavilkums

 

 

Projekta Nr. 9.1.1.1./15/I/001 „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” kopsavilkums

DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS

9.1.1.1. pasākums Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Nodarbinātības valsts aģentūra

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

PROJEKTA ĪSTENOŠNAS VIETA

Latvijas Republikas teritorija

PROJEKTA APSTIPRINĀŠANAS DATUMS

28.09.2015.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

88 mēneši
02.02.2015.-31.12.2022.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir veicināt 7371 nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Projekta ietvaros mērķa grupas bezdarbnieki tiks iesaistīti:
1. pasākumos noteiktām personu grupām (turpmāk – PNPG), kas ietver Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) un darba devēju visā Latvijā sadarbību subsidēto darbavietu izveidē. PNPG ietvaros papildus atbalstu specifisku pakalpojumu veidā: ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas pakalpojumi (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem), darbavietu pielāgošana atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam, saņem bezdarbnieki ar invaliditāti. Darba devējiem PNPG īstenošanas laikā ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanai, konsultācijas bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai;
2. PNPG pieejamības uzlabošanai mērķa grupas bezdarbniekiem tiks īstenots atbalsts reģionālajai mobilitātei (turpmāk – mobilitātes pasākums), kas ietver finanšu atlīdzību pirmos četrus mērķa grupas bezdarbnieka, kurš piedalās PNPG, darba tiesisko attiecību mēnešus transporta izdevumu segšanai par braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ un izdevumu kompensācijai par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā (t.sk., transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ);
3.tiks nodrošinātas individuālas psihologu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos
un motivāciju integrēties darba tirgū;
4.tiks nodrošināta profesionālās piemērotības noteikšana bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti. Profesionālās piemērotības noteikšana tiks īstenota sadarbībā ar projekta iesniedzēja sadarbības partneri – Sociālas integrācijas valsts aģentūru;
5.tiks nodrošināta motivācijas programma darba meklēšanai un sociāla mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti;
6.tiks nodrošināti atbalsta pasākumi, kas ietver Minesotas 12 soļu programmu, emocionālo stresa terapiju (kodēšanu) un narkologa atzinuma saņemšanu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta mērķa grupa ir nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki (turpmāk – mērķa grupas bezdarbnieki):
1. persona ar invaliditāti;
2. persona, kura ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;
3. persona, kura ir vecāka par 55 gadiem;
4. persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;
5. persona, kurai atbilstoši narkologa atzinumam, ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;
6. persona, kurai ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.


FINANSĒJUMS

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi 66 849 730.82 EUR:
  • ESF finansējums 42 391 213.35;
  • Valsts budžeta finansējums 5 725 406,91;
  • Privātais attiecināmais finansējums 18 733 110.56 apmērā.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Iznākuma rādītājs: Projektā iesaistīti 7371 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, t.sk. līdz 2018.gadam projektā iesaistīti 2718 bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki.

PIELIKUMI

Kontaktpersona:

Agnese Gelžina
Eiropas Savienības fondu projektu departamenta
ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vadītāja
Tālrunis: 25685314

E-pasts: 

Aplūkot e-pastu

 

Saistošie dokumenti:
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.835 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1.pasākuma „Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi”

 

 


 

 

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv