Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

ESF projekta „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 pasākums
„Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei”


Pasākuma mērķis: Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros paredz nodrošināt finanšu atlīdzību bezdarbniekiem, lai segtu transporta izdevumus braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un kompensētu izdevumus par dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ja bezdarbnieks piedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

Pasākuma mērķa grupa:
jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri piedalās Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos atbilstoši mērķgrupām.

Pasākumu īsteno:

 • visā Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā,
 • izņemot Rīgu (ja jaunietis bezdarbnieks piedalās atbalsta pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim” vai „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”).


Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots:

 • ja jaunieša deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas
 • jaunietis bezdarbnieks piedalās atbalsta pasākumos: „Neformālās izglītības programmu īstenošana” un „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana”.

 

Galvenie nosacījumi:

1. Iesaistoties atbalsta pasākumos: „Pirmā darba pieredze jaunietim” un „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”:
 • darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no jauniešu bezdarbnieku deklarētās dzīvesvietas (izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas) un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • jaunietim bezdarbniekam ir noteikts normālais darba laiks un jaunieša bezdarbnieka darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru;
 • 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas ir saņemts jaunieša bezdarbnieka iesniegums, apliecinājums;
 • reģionālās mobilitātes atbalsts tiek nodrošināts pirmos četrus darba tiesisko attiecību mēnešus.

2. Iesaistoties atbalsta pasākumos „Neformālās izglītības programmu īstenošana”; „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana” un "Darbnīcas jauniešiem":

 • apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas, un jaunietis bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • 10 darbdienu laikā pēc apmācību vai prakses uzsākšanas ir saņemts jaunieša bezdarbnieka  iesniegums, apliecinājums;
 • reģionālās mobilitātes atbalsts tiek nodrošināts atbilstoši apmācību ilgumam.

 

10 darba dienu laikā pēc pirmā apmācību vai darba mēneša beigām bezdarbnieks iesniedz finanšu atlīdzības pamatojumu, pievienojot tam izdevumus apliecinošus dokumentus:

 • sabiedriskā transporta braukšanas biļetes;
 • degvielas patēriņa izdevumus apliecinošus dokumentus;
 • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas īres līguma kopija.

 

Dokumenti jāiesniedz atkārtoti, ja mainās darba vai apmācības vietas adrese (jaunietis maina dzīvojamo telpu vai dienesta viesnīcu (ja attiecināms))

 


Finanšu atbalsta sniegšanas periodā aģentūrai ir tiesības pieprasīt jaunietim iesniegt transporta, dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanas dienesta viesnīcā izdevumu apliecinošos dokumentus par jebkuru darba tiesisko attiecību vai apmācību mēnesi.

 

Pēc finanšu atbalsta sniegšanas noslēguma Filiālē jāiesniedz aizpildīta bezdarbnieka aptaujas anketa par dalību Pasākumā.Saistošie dokumenti:

•    Iesniegums 

•    Apliecinājums

•    Finanšu atlīdzības pamatojums 

•    Aptaujas anketa

 

 

 Plašākas iespējas uzzināt par atbalsta pasākumu iegūsi tuvākajā Aģentūras filiālē!

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv