Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Nodarbinātības valsts aģentūrā saņemtās pateicības no klientiem par veiksmīgu sadarbību

 

 

Klientu atsauksmes par sadarbību ar NVA

 

Pateicība NVA Daugavpils filiāles darbiniekiem -par viņu atsaucību, laipnību un uzmanību un atbalstu (veicinot biedrības zināšanas, attīstību), ļaujot jauniešiem iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu apguvi, kā arī sniedzot iespēju iegūt praktisku darba pieredzi.


Biedrības "Silenes stariņi" valdes priekšsēdētāja Sofija Mole (16.11.2016.)

 


Lūdzu izteikt pateicību inspektorei  Jadvigai Bajarunei par profesionalitāti darbā, par iejūtību un cilvēku izpratni. Vēlētos vairāk tādu cilvēku.

Vladimirs (19.01.2016.)


Vēlos izteikt pateicību nodarbinātības aģentei Andai Kasarenokai par atsaucību un pretīnākšanu bezdarbnieka statusa iegūšanā. Augsti vērtēju Andas Kasarenokas profesionalitāti, lojalitāti un individuālo pieeju katra gadījuma izskatīšanā.

Renata (13.01.2016.)


Vēlos izteikt pateicību Rīgas reģionālās filiāles NVA darbiniecei Lāsei Smildziņai par kompetenci, morālo atbalstu un man sniegtajiem padomiem palīdzot integrēties darba tirgū. Pateicos arī karjeras konsultantei Anastasijai Maulvurfai par sapratni un praktisko palīdzību izsniedzot tiešām noderīgus Motivācijas vēstuļu paraugus. Šo darbinieču veikums palīdzējis man veiksmīgi apgūt jaunu arodu un pilnībā iekļauties civilajā vidē pēc dienesta gaitu izbeigšanas IeM sistēmā.
Līga (27.11.2015.)


Izsaku pateicību Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniecei  Jadvigai Bajarunei par man izrādīto uzmanību, kompetenci, labestīgu, bet stingru attieksmi, izsmeļošo informāciju attiecībā uz kursu apmeklējumiem un iespējamo pārkvalificēšanos, atsaucību, pacietību, morālo atbalstu un situācijas izpratni.

Maija (23.11.2015.)


Vēlos pateikties par lielisku apkalpošanu un ieinteresētu attieksmi NVA Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības aģentei Līgai Dāboliņai. Lai vairāk tādu darbinieku NVA un valsts pārvaldē kopumā!

Dace (14.10.2015.)


1. oktobrī es apmeklēju NVA Rīgā, Talejas 1 ielā. Mani apkalpoja 38. kabinetā - inspektore Milana Ardova. Gribu izteikt lielu pateicību inspektorei, ļoti uzmanīgi un laipni mani apkalpoja. Pacietīgi un saprotami visu paskaidroja. Liels paldies par lielisko attieksmi un sapratni.

 

Viktors (14.10.2015.)


 

Vēlos izteikt lielu sajūsmu par Rīgas reģionālās filiāles darbinieci Santu Dzērvi. Viņa pamudināja mani uzsākt savu uzņēmējdarbību. No darba meklētāja kļūt par darba devēju. Iedvesmoja, uzmundrināja, kā arī sīki un detalizēti izstāstīja par visām iespējām, kādas sniedz NVA. Noderīga informācija, savienojumā ar psiholoģisko atbalstu ir labākais instruments, lai bezdarbnieku transformētu par uzņēmēju. Par to viņai LIELS PALDIES! Šādi darbinieki ceļ valsts prestižu!

 

Dana (31.07.2015.)


Izsaku milzīgu pateicību Rīgas reģionālās filiāles nodarbinātības aģentei Milanai Ardovai par pozitīvo attieksmi un palīdzību, kura man tika sniegta, vēršoties NVA. Valsts iestādē pēc palīdzības (bezdarbnieka statusa iegūšana) vērsos pirmo reizi, līdz ar to baidījos no nezināmā. Taču, nokļūstot pie Milanas Ardovas, saņēmu tiešas un zinošas atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Tāpat aģente man palīdzēja dokumentu noformēšanā un turpmāk veicamo darbību izzināšanā/ieskicēšanā. Svarīgi, ka saņēmu arī mierinājumu un uzmundrinājumu vienlaikus. Sen nebiju saskārusies ar tik patīkamu cilvēku un viņa attieksmi gan pret mani - klientu, gan veicamo darbu. Liels paldies!

 

Anastasija (29.06.2015.)


Maijā vērsos Rīgas reģionālajā filiālē - biju darba meklējumos. Mani nosūtīja pie karjeras konsultantes Ineses Markevičas, kura laipni uzklausīja manas vajadzības un sastādīja tālāko rīcības plānu. Izsaku lielu pateicību Inesei Markevičai par profesionālu darbu un iejūtību pret cilvēkiem, kuri nonākuši darba meklējumos.

 

Viktors (29.05.2015.)


 

Izsaku pateicību RRF filiāles karjeras kosultantei Santai Dzērvei. Viņas padomi un attieksme bija ļoti vērtīga. Santa man piedāvāja redzesloka paplašināšanas modeli, ko veiksmīgi pielietoju darba un jaunu iespēju meklēšanā. Tas ļāva saprast, kur un kā vēlos tiekties. Parādījās daudz jaunu lietu, ko agrāk nebiju pamanījusi. Liels paldies Dzērves kundzei!

 

Jekaterina (12.05.2015) 


Vēlējos sniegt pozitīvu atsauksmi par NVA darbu un īpaši izcelt Jūsu darbinieces Jadvigas Bajarunes izpalīdzīgumu! Laikā, kamēr esmu bijusi bezdarbnieka statusā, man ir piedāvāti ļoti noderīgi kursi, kurus arī izmantoju. Piemēram, saimnieciskās darbības grāmatvedībā, kā arī projekta vadībā un biznesa plāna veidošanā pie pasniedzējas Ziemeles. Šie kursi man palīdzēs atsākt apmaksātu darbu jau pavisam jaunā, labākā kvalitātē. Veiksmi Jums! Paldies!

 

 

Irēna (10.04.2015)


Vēlos izteikt lielu pateicību Valkas NVA nodaļas darbiniekiem ar tās vadītāju Ernu Pormeisteri un organizatori Lindu Ščerbani priekšgalā, par kvalitatīvi, interesanti un augstā līmenī novadīto „Vakanču gadatirgu Valkā”. Priecājamies arī par ilgstošo, veiksmīgo un atsaucīgo sadarbību. Pie mums darbu ir uzsākuši daudz darbinieku, kas nākuši no Valkas un tieši caur NVA. Gadatirgus laikā satikām vairāk kā 50 interesentus. Tikāmies ar darba meklētājiem, gan NVA uzaicinātajiem, gan tiem, kas paši pie mums bija pieteikušies no Valkas apkaimes, lai prezentētu savu firmu un vakances. No tiem savas anketas, izrādot interesi par mūsu vakancēm, atstāja 27 cilvēki. Izvērtējot viņu prasmes, aicināsim uzsākt darbu tuvākajā nākotnē. Gribu īpaši uzsvērt NVA Valkas nodaļas darbinieku augsto profesionalitāti, atsaucību un auglīgo sadarbību.


EKK-HR SIA (23.03.2015.)


NVA Jēkabpils filiālē bija sadarbība ar nodarbinātības organizatori Gitu Stalidzāni, kura sniedza lielu atbalstu un palīdzību jaunam uzņēmumam darbinieku atrašanā. Izsaku lielu pateicību par sniegto atbalstu un laipnu attieksmi sadarbības procesā. Vairāk šādu atsaucīgu darbinieku, lai būtu prieks meklēt palīdzību Jūsu iestādē! Paldies!

Žanna (29.01.2015.)


Rīgas reģionālajā filiālē strādā ļoti iejūtīgi un sirsnīgi darbinieki, kuri profesionāli apkalpo klientus un palīdz atrisināt nodarbinātības problēmas. Īpašu pateicību vēlos izteikt karjeras konsultantei Verai Pitļukai un filiāles vadītājai Vijai Račinskai!

Viktors (22.01.2015.)


Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību NVA inspektorei Natālijai Upeniecei par viņas cilvēcisko attieksmi, augsto profesionalitāti, lietderīgajiem padomiem un lielisko darba atmosfēru. Tāpat lielu paldies vēlos teikt Jūsu sadarbības partnerim - mācību iestādei "Intas Straubergas valodu centrs". Vēlos izcelt to, cik izcili un profesionāli ir šīs iestādes darbinieki. Pateicoties Jūsu rīkotajiem valsts valodas kursiem, ieguvu valsts valodas zināšanu augstāko novērtējumu - C2 apliecību!

Liels paldies Jūsu iestādei un Jums personīgi par tik labi organizēto darbu un iespējām pilnveidotoies. Ceru, ka tas palīdzēs man iekārtoties darbā!

 Lolita (09.07.2014)


 

Es arī izmantoju  NVA kuponu  sistēmu Mūžizglītības programmu, ko  finansē (ES fonds).Izvēlējos svešvalodas apguvi - angļu valodu. Ar izvēli esmu  apmierināta. Priecājos, ka  mana skola, kurā es mācos angļu  valodu,  ir līgums ar NVA par paklapojuma sniegšanu.
Apmācības norit pēc plāna, intensīvi, sistemātiski.   ir gan runāšana, datorklase, gramatika, mājas darbi  utt..
paldies par doto šo iespēju!

Skaidrīte


Vēlos izteikt lielu pateicību Airai Ferdatei par kompetenci, atsaucību, uzmanību pret savu klientu.

Ludmilla (04.03.2013.)

Vēlos pateikt paldies par atsaucību darbinieku meklēšanā. Pretendenti ir sasūtījuši savas kandidatūras, atliek tikai izvēlēties īsto darbinieku.

Andris (12.06.2012.)


Gribu izteikt pateicību Jūsu darbiniecei Natālijai Upeniecei par labu attieksmi pret mani. Patīkami, ka Jūsu darbinieks izpilda savus pienākumus ar lielu atdevi.

Vitālijs (11.06.2012.)Vēlos izteikt pateicību par Jūsu darbinieces Natālijas Upenieces kundzes attieksmi pret bezdarbniekiem.
Parasti cilvēki sūdzas par ierēdņu izturēšanos, bet es varu viņu tikai slavēt. Gan par cilvēcisko sarunāšanos ar apmeklētājiem, gan par sapratni. Upenieces kundze reiz pat zvanīja man no sava personiskā tālruņa, lai atgādinātu, ka esmu nokavējusi ierašanās laiku un diena jau tuvojas vakaram. Esmu viņai par to patiesi pateicīga. Vēlreiz pateicos.

Vija (08.05.2012.)


Es gribu pateikt, ka es bieži sastopos ar nodarbinātības aģenti Airu Ferdati. Gribu izteikt lielu paldies, ka pie jums strādā tādi cilvēki kā Aira Ferdate. Ļoti labsirdīga, uzmanīga, cilvēciska un iejūtīga.

Ludmila (16.02.2012.)


NVA Kuldīgas filiāle nodrošina bezdarbnieku paaugstinātu konkurētspēju darba tirgū un dod iespēju piedalīties kursos.
Mūsu grupa apguva neformālās apmācības kursu- angļu valodu ar priekšzināšanām- elementary. Es izvēlējos Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centru. Pasniedzēja V.Pētersone bija ļoti zinoša, prasīga un apguvām visu programmā paredzēto.
NVA Kuldīgas filiāles inspektore S. Gintere vienmēr laipni paskaidro jauno kuponu apmācības sistēmu . Viņa sniedza informāciju, kurās mācību iestādēs var apmeklēt šos kursus un visus man interesējošos jautājumus šai sakarā.
Esmu pateicīga, par šo iespēju, tā man palīdzēs darba meklējumos.
Paldies visas grupas vārdā!

(03.02.2012.)


Lūdzu Jūs atrast iespēju atzīmēt savā vadītajā struktūrvienībā, kā labu darbinieci koordinējošo eksperti Daci Kukošu, kura atrod iespēju jebkurā gadījumā Jūsu vadīto struktūrvienību parādīt no labās puses.

Tigrans (02.02.2012.)


Izsaku vislielāko pateicību NVA konsultantei Daigai Kirējevai par ļoti labi novadītu individuālo konsultāciju. Tā bija ļoti izglītojoša, pamācoša un interesanta.

Evija (04.01.2012)


Pirmo reizi mūžā esmu bezdarbniece, tāpēc saskare ar valsts iestādi šai sakarā man ir jauna pieredze.
Gribu vienkārši pateikt paldies par to, ko šeit sastopu! Ar prieku katru reizi apmeklēju savu aģenti Sarmu Māliņu, pretimnākoši ir bijuši arī citi, ar ko esmu kontaktējusies.
Paldies par kompetenci un draudzīgo attieksmi!
Lai veselība, personīga laime un gandarījums par savu darbu caurvij 2012.Dieva žēlastības gadu!
Baiba (30.12.2011.)


Ar šo vēlos izteikt pateicību Nodarbinātības valsts aģentūrai un tās darbiniecei Ņinai Bilousjakai par profesionālo un morālo atbalstu sadarbības ar Nodarbinātības valsts aģentūru laikā.

N.Bilousjakas kundze ir profesionālākais un atbildīgākais NVA ierēdnis, ko esmu sastapusi vēršoties Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Pildot savus darba pienākumus Bilousjakas kundze apliecināja sevi nevien profesionāli, bet arī kā godīgs un atsaucīgs cilvēks, kas spēj atbalstīt bezdarbnieku ar īstu cilvēcīgu attieksmi.

Jekaterina (28.12.2011.)


Vēlos izteikt pateicību NVA Rīgas reģionālās filiāles darbiniekiem par morālo, psiholoģisko un juridisko palīdzību pirmspensijas vecuma cilvēkiem. Esmu pabijusi "Datorzinību (ar priekšzināšanām)" un "Angļu valodas, nodrošinot profesionālās leksikas minimuma apguves ar priekšzināšanām" kursus. Apmeklējot individuālās konsultācijas NVA, man pavērās iespēja rast savām spējām un zināšanām atbilstošas nodarbes variantus.

Paldies darbiniecēm no Jēzusbaznīcas ielas 11 (Lailai Cildermanei, Dacei Vītolai u.c.) un no F.Sadovņikova ielas - 20 (Džesijai Siliņai u.c.)

Prieks sastapt gaišus, zinošus, izpalīdzīgus, sirsnīgus un atsaucīgus cilvēkus grūtā brīdī. Lai viņiem nekad nepietrūkst spēka un radoša gara šajā atbildīgajā darbā ar grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Irēna (13.12.2011.)


Uzņēmuma E Fitness SIA vārdā pateicos  NVA darbiniekiem un īpaši  darbiniecei Alla Iļjinai par atsaucību un profesionālu darbu organizējot projektu „Bezdarbnieku Apmācība pie darba devēja”.
Novēlu arī turpmāk saglabāt un attīstīt  sava darba profesionalitāti. 

E.Puriņa, SIA E Fitness valdes locekle (05.12.2011.)


Gribu pateikt Lielu Paldies jūsu darbiniecei Milanē Vitē par sapratni un pretīmnākošo attieksmi, smaidu un mana jaunā statusa precīzu un izsmeļošu pienākumu, tiesību izskaidrošanu.
Lai gan pati biju ļoti uzvilkta un nervoza (jo nav patīkami palikt bez darba ar nezināmām nākotnes darba perspektīvām) jūsu darbiniece pilnīgi kā psihologs mani spēja nomierināt un dot cerību nākotnei.
No jūsu vadītās iestādes pat spēju aiziet ar labu noskaņojumu un lielām cerībām uz jaunu darbu - varbūt pat  ar citu skatījumu uz savu dzīvi - pateicoties tik plaši piedāvātajiem semināriem, lekcijām un kursu iespējām.
Šobrīd neatceros kā sauca to meiteni, kas piedāvāja dažādās kursu, semināru iespējas - bet bija ļoti jauka, pretīmnākoša meitene -, kas spēja izsmeļoši visu izstāstīt un pat ieteikt īpaši kas man būtu labāk - nu pilnīgi kā īsts psihologs.
Vēlreiz Paldies par jaukajām meitenēm- it īpaši Milanē Vitē.

Velita B.V. (29.11.2011.)


Šobrīd atrodos bezdarbnieka statusā un vēlos izteikt pateicību Salaspils filiāles darbiniecei Sanitai Daukštei. Bezdarbnieka statusā esmu jau otro reizi, un jau otro reizi pārliecinos, ka šis cilvēks atrodas īstajā vietā! Parasti doties uz valsts iestādēm nav tas patīkamākais, taču dodoties uz NVA filiāli Salaspilī ir gluži otrādi. Sanita vienmēr ir ļoti laipna un izpalīdzīga, izstāsta par jaunākajām aktualitātēm, izskaidro visus nesaprotamos jautājumus un tas viss notiek ļoti patīkamā atmosfērā, manuprāt, visi tie, kas reģistrējas pie šīs aģentes ir ļoti lieli ieguvēji. Man prieks, ka arī Valsts iestādē strādā šādi cilvēki. Novēlu arī turpmāk strādāt ar tādu pašu atdevi!

Elīna (17.11.2011.)


Pateicība par profesionāli noorganizētu vācu valodas apmācības kursu bez priekšzināšanām. Īpašs paldies NVA Rīgas filiāles Apmācību daļas speciālistēm: Ilzei Magricai un Ņinai Bilousjakai. Kā arī izsaku pateicību par sniegto iespēju iegūt augstāko izglītību. Paldies arī nodarbinātības aģentei N.Upeniecei. Pozitīvs vērtējums arī 1.stāva Pirmreizējā apmeklējuma speciālistēm.

Ineta (16.11.2011.)


Vēlos izteikt lielu paldies Jūsu darbiniecei Andai Porietei par iejūtību un laipnu attieksmi pret klientu, ko izjūtu būdams Jūsu iestādes klients jau ilgstošu laiku kā bezdarbnieks. Novēlu saglabāt A.Porietei izturību šajā ne visai vieglajā darbā!

Edmunds (13.10.2011.)


Vēlos izteikt pateicību Jadvigai Bajarunei par viņas centību palīdzēt man atrast darbu un uzlabot manas praktiskās zināšanas. Bajarunes kundze ir ļoti vērīga, atsaucīga, punktuāla un labi organizēta. Pateicoties viņai, es ātri sapratu NVA struktūru un darba principus, kā arī varēju skaidri redzēt iespējas, ko aģentūra var man dot.
Jadviga Bajarune vienmēr ir ļoti laipna un izpalīdzīga, vienmēr spēj pacietīgi izskaidrot nesaprotamās lietas: neskatoties uz to, ka latviešu valoda nav mana dzimtā (esmu gruzīns), nav bijusi ne viena atgadījuma, kad kaut ko nebiju sapratis.
Ierodoties uz tikšanos bezdarbnieku aģentūrā, nekad negaidīju rindā. Atšķirībā no daudziem citiem nodarbinātības aģentiem, kurus biju vērojis, Bajarunes kundze darbu organizē tā, ka viss notiek dinamiski un laikā. Viņa katram atrod individuālo pieeju, un ir ļoti patīkama saskarsmē. Man bija pieredze ar citu aģentu, kurš ar mani izturējās ļoti augstprātīgi un iedomīgi. Bajarunes kundze, gluži otrādi, spēj saprast cilvēka dzīves situāciju, iejusties tajā, pret mani izturas ar cieņu un saprašanu. Viņa vienmēr izklausa manas sūdzības, lūgumus un piedāvājumus, un galvenais – cenšas tās izpildīt.
Paldies Jadvigai Bajarunei par viņas labu un kvalitatīvu darbu. Pateicoties viņai, es ar prieku apmeklēju dažādus kursus, uzlaboju savas zināšanas un labāk orientējos Latvijas darba tirgū.
Šakro (14.10.2011.)


Vēlos izteikt Jums pateicību par veiksmīgu un vajadzīgu darbu, ko veicat. Gribu īpaši izcelt Jūsu darbinieces Jadvigas Bajarunes teicamu darbu, šī brīnišķīgā sieviete bija mana nodarbinātības aģente, man bija ļoti patīkami sadarboties ar šo atsaucīgo un ļoti laipno cilvēku. Jo tieši tādu attieksmi pret cilvēkiem mēs šajos grūtajos laikos ar nepacietību gaidām. Ar tādu pretimnākšanu un laipnību reti var saskarties valsts iestādēs, bet tas ir arī galvenās vadības nopelns. Novēlu Jums arī turpmāk virzīties pa karjeras kāpnēm. 

Eduards (04.10.2011.)


Vēlos izteikt pateicību NVA par teicamu darbu un burvīgiem darbiniekiem! Paldies inspektorei Džesijai Siliņai par laipno un iejūtīgo attieksmi. Bija ļoti patīkami būt bezdarbniecei mūsu NVA gādīgajās rokās. Paldies par semināriem un kursiem! Paldies par sadarbību!

Dace (08.06.2011.)


Saldus 2.vidusskola izsaka pateicību par mūsu skolēnu prakses vadīšanu lietišķajā etiķetē. Paldies par atbalstu un cerot uz turpmāku sadarbību,

Direktore N. Balode


Gribu izteikt lielu pateicību Jūsu uzņēmuma darbiniecēm: Olgai Romanovai un Airai Ferdatei. Esmu pateicīga par viņu centību un palīdzību mana darba meklēšanas procesā, atbalstu un saprašanu aktivitāšu un kursu izvēlē, integrācijai darba tirgū.

Tatjana (25.05.2011.)


Sākot ar pirmo komunikāciju, kā ari sadarbībai turpinoties, Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles darbinieki savus pienākumus veic profesionāli, kā arī ir pretimnākoši un zinoši. Papildus sadarbībai jauniešu darba prakses ietvaros mēs arī regulāri tiekam informēti par jaunām iespējām sadarbības paplašināšanai un uzlabošanai.

Ar Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles darbu esam apmierināti, vērtējam šo aģentūru kā uzticamus sadarbības partnerus.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Muuv" valdes loceklis M.Kaksis (18.05.2011.)


Izsaku lielu pateicību par izrādīto atbalstu un palīdzīgu stimulu darba meklējumos. NVA darbinieku atsaucība un izturēšanās bija ļoti augstā līmenī. 

Kristiāns (15.05.2011.)


Izsaku lielu pateicību Jūsu filiāles darbiniecei Airai Ferdatei par izcilu apkalpošanu. Mīļš paldies!

Olga (06.05.2011.)


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija izsaka pateicību visiem sadarbības partneriem par aktīvo dalību informatīvās kampaņas "E-prasmju nedēļa 2011" organizēšanā no 2011.gada 28.februāra līdz 5.martam. Izsakām dziļu pateicību iestāžu un organizāciju vadītājiem, atklāšanas un noslēguma pasākumu dalībniekiem un īpaši, kontaktpersonām, kas aktīvi iesaistījās gan nedēļas pasākumu organizēšanā, gan satura veidošanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente S.Bāliņa (17.03.2011.)


Vēlos izteikt pateicību NVA konsultantei Vinetai Leončikai. Kontaktējoties ar šādiem darbiniekiem, uzlabojas iespaids par visu iestādi kopumā.

Zanda (23.02.2011.)


Biju un esmu apmierināts ar NVA sastaptiem cilvēkiem, kuri palīdz pašreizējā situācijā.

Jānis (07.12.2010.)


Izsaku pateicību nodarbinātības aģentei Jadvigai Bajarūnei par ļoti labu apkalpošanu, izsmeļošas informācijas sniegšanu un individuālu pieeju.

Ginta (08.11.2010.)


AS "Grindeks" izsaka pateicību Unai Sīlei (NVA projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā" koordinējošai ekspertei) par ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā un bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanā.

AS "Grindeks" valdes priekšsēdētājs Jānis Romanovskis (30.04.2010.)


Izsakām pateicību NVA Dobeles nodaļas personālam un vadītājai Ilzei Indrikovas kundzei personīgi par profesionalitāti, informatīvu un praktisku atbalsta sniegšanu darbinieku atlases un komplektācijas procesā, kas ir īpaši svarīgi atverot jaunu ražotni un uzsākot tās darbību.

SIA "Mary`s Delicate Line" valdes priekšsēdētājs Aivars Dalderis (25.03.2010.)


Izsakām lielu pateicību par sadarbību - atsaucību un sapratni NVA Tukuma filiāles darbiniekiem, organizējot darbinieku atlasi.

SIA "Salons Aplis" valdes locekle Ilze Pelce


Izsakām lielu pateicību par sadarbību - atsaucību un sapratni NVA Tukuma filiāles darbiniekiem, organizējot darbinieku atlasi.

SIA „Ārītes” īpašniece Ilze Līce


2008.gada laikā mūsu uzņēmumam izveidojusies veiksmīga sadarbība ar NVA Jēkabpils filiāli. Lielu pateicību izsakām darbinieku atlasē. Ar NVA darbinieku palīdzību esam atraduši labus, profesionālus darbiniekus.

SIA "Kolors" personālnodaļas vadītāja J.Sudnika


SIA "Maxima Latvija" pateicas visām Latvijas Nodarbinātības Aģentūras filiālēm par augsti profesionālo un atbildīgo sadarbību personāla piesaistes un atlases jautājumos. Ar Rīgas filiāli mūsu uzņēmumu saista ļoti ilglaicīga un veiksmīga sadarbība personāla atlases jautājumos. Bauskas filiāle ir radusi iespēju nodrošināt ar darbiniekiem ne tikai Bauskas veikalus Maxima X, bet arī daļu no Rīgas veikaliem. No Bauskas uz Rīgu strādāt Maxima SIA veikalos un loģistikas centrā dodas vairāk nekā 100 darbinieku. Panākumu pamatā ir Bauskas NVA regulāri organizētās tikšanās ar darba devējiem un ņēmējiem un ieinteresētā attieksme bezdarbnieku piesaistīšanā darba vietām. Septembra mēnesī Maxima Latvija SIA atvēra veikalu Maxima X Ogrē, kura darbinieku piesaistē un izvēlē aktīvi iesaistījās Ogres NVA filiāle, organizējot vairākas tikšanās ar potenciālajiem darba ņēmējiem un informējot bezdarbniekus par darba vietām jaunajā veikalā. Tagad, oktobrī, gatavojamies atvērt veikalu Maxima XX Limbažos un jau četras reizes esam veikuši personāla atlasi kopā ar Limbažu NVA speciālistiem, tai skaitā karjeras konsultantiem. Līdzvērtīgi kvalitatīvi personāla piesaistes un atlases procesi risinājās, atverot veikalu Maxima XX Saldū, un vairāk nekā pirms gada, atverot vēl lielāka apjoma veikalu Jelgavā. Vēl jāpiebilst, ka šajā laikā bija jāiegulda ļoti daudz enerģijas, lai atrastu strādātgribošus darbiniekus. Šajā ziņā Jelgavas NVA filiāles palīdzība bija neaizstājama. Jau tagad, tikai vēl plānojot jauna veikala Maxima XX atvēršanu Madonā, esam uzsākuši sadarbību ar Madonas NVA. Vislielākais paldies arī Liepājas, Valmieras, Ventspils, Daugavpils ,Tukuma, Preiļu, Jūrmalas un visām citām NVA filiālēm!

SIA "Maxima Latvija" Personāla atlases daļas vadītāja Kaiva Desmitniece


Ar šo atsauksmi vēlamies izteikt atzinību NVA Rēzeknes filiāles darbiniekiem par veiksmīgo sadarbību, veicot personāla atlasi SIA “Selver Latvia” jaunajam veikalam. Tika nodrošinātas telpas, kur notika pretendentu atlase uz 56 vakantajām darba vietām.
SIA "Selver Latvia" veikala vadītāja Anita Mazalevska

  

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv