Guntars Bečers par iespēju ar NVA atbalstu strādāt subsidētajā darba vietā bija uzzinājis, apmeklējot NVA Valmieras filiāles karjeras konsultantu. Tā viņš nokļuva Valmieras invalīdu biedrībā “Atspēriens”, kur no 2010. līdz 2012. gadam veica informācijas ievades operatora darba pienākumus, bet šoreiz, iesaistoties ESF projektā “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”, strādā par asistentu personām ar invaliditāti.


Guntars Bečers stāsta:

- Manos darba pienākumos ietilpst palīdzēt personām ar invaliditāti uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes, palīdzēt nodarbībās, sporta spēlēs, pavadīt ekskursijās, pildīt citus asistenta darbus, ko uzdevis darba devējs. Vislabāk man patīk tie darbi, kas saistīti ar sporta aktivitātēm.

Sadarbību ar darba vadītāju es raksturoju kā ļoti labu. Viņa kādreiz pati ir mācījusies asistentu kursos, tāpēc saprotami pastāstīja man par asistenta pienākumiem.

Līdz darba vietai nokļūt man ir viegli. Darbā jūtos labi, darba grafiks mani pilnībā apmierina. Darba vietas speciāla pielāgošana nebija nepieciešama. Atbalsts no darba devēja, kolēģu un NVA puses ir labs un mani apmierina.

Koledžā RRC 2003.gadā Guntars Bečers ieguvis rūpniecības komercdarbinieka kvalifikāciju. 2004./2005.gadā, izmantojot NVA organizētās apmācības, ieguva datorsistēmas tehniķa kvalifikāciju. 2009.gadā NVA neformālās apmācības programmas ietvaros Guntars apguva angļu valodu.
 

- Es vienmēr esmu gatavs apgūt jaunas zināšanas vai kādu jaunu profesiju un, beidzoties šim nodarbinātības pasākumam, sekošu līdzi NVA piedāvātajiem kursiem, lai savu iespēju robežās tajos piedalītos, - saka Guntars Bečers.

Cilvēki ar invaliditāti savus darba pienākumus pilda apzinīgāk, nekā daudzi veselie cilvēki

Valmieras invalīdu biedrības "Atspēriens" valdes priekšsēdētaja Ilga Mauriņa atzīmē, ka Guntars, strādājot ar vienu roku, ir spējīgs bez problēmām tikt galā ar visiem pienākumiem kā pilnīgi vesels cilvēks:

- Esmu pārliecināta, ka cilvēki ar invaliditāti savus darba pienākumus pilda apzinīgāk, nekā daudzi veselie cilvēki. Pieņemot darbā cilvēku ar īpašām vajadzībām, nebija nekādu šaubu par viņa spēju komunicēt ar citiem cilvēkiem ar invaliditāti, jo viņš labi izprot līdzcilvēkus un var viņiem palīdzēt gan uzlabot dzīves kvalitāti, gan iekļauties sabiedrībā. Par Guntara Bečera kompetenci arī nebija šaubu, jo viņš jau bija darbojies mūsu biedrībā. Viņš ir komunikabls, labi prot atrast kopīgo valodu, motivēt cilvēkus ar invaliditāti veikt dažādus darbus, apmeklēt pasākumus un iekļauties sabiedrībā.
Man pašai ir invaliditāte, es ļoti labi izprotu cilvēkus ar īpašām vajadzībām un asistentu nepieciešamību viņiem. Biedrībā ir pietiekoši daudz telpu, ierobežots pagalms, iegādāts sporta un aktivitāšu inventārs, lai nodrošinātu pilnvērtīgu asistenta darbošanos ar invalīdiem. Darba laiks atbilst darbinieka vēlmei un biedrības nepieciešamībai, lai sniegtu asistentu pakalpojumus, kad tas ir nepieciešams. Ja cilvēkam ar invaliditāti jebkurā nodarbībā vai aktivitātē nepieciešama palīdzība, mūsu biedrībā mēs to nodrošinām uzreiz.


Kolēģe Ruta Birģele – Prancāne:

- Guntars Bečers pie mums jūtas labi, ir kļuvis pārliecinātāks par sevi, jo sniedz lielu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, ir zinošs, iecietīgs, laipns. Viņam labi padodas palīdzība sporta aktivitātēs, praktiskos darbos, taču grūtāk ir pārliecināt tos cilvēkus, kuriem nekas nepatīk, kuri nav apmierināti ar sevi un ar dzīvi kopumā. Ierodoties biedrībā uz dežūru, es Guntaru uzmundrinu, saku, ka cilvēki ir dažādi un viņi ir jāiedrošina simtiem reižu. Kolēģis ir ļoti atsaucīgs, un nodarbībās, ja tas ir nepieciešams, vienmēr sniedz atbalstu arī man.