Publikācijas datums

27.10.2017.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2017. gada 21. novembris, plkst.16.00, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010

Izsludinājuma nosaukums

Valsts valodas izglītības programmu īstenošana

Apmācības uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2018.

Saistošie dokumenti


Latviešu valoda bez starpniekvalodas
Grupā mācās dažādu tautību cilvēki, kuru dzimtā valoda atšķiras un kuriem var nebūt kopējas svešvalodas prasme. Latviešu valodas skolotāja uzdevums ir mācīt latviešu valodu, neizmantojot citu starpniekvalodu, skaidrojumiem izvēloties attēlus, video utml. materiālus. Skolotāji var izmantot Latviešu valodas aģentūras izdotos metodiskos palīglīdzekļus un konsultēties Latviešu valodas aģentūrā par šai mērķgrupai piemērotāko mācību metožu un darba formu izmantošanu.

Ja pretendentam nepieciešams apliecinājums no Nodarbinātības valsts aģentūras par pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, lūgums paņemt līdzi sagatavotu pavadvēstuli.

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz papīra formātā, ierodoties NVA, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīga, lūdzam zvanīt pa tālruni 67021827.


Kontaktpersona
Inita Vītoliņa
inita.vitolina@nva.gov.lv