Publikācijas datums

15.12.2015.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2016.gada 8.janvāris

Izsludinājuma nosaukums

Valsts valodas izglītības programmu īstenošana

Apmācības uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2016.

Saistošie dokumenti


Kontaktpersona

Inita Vītoliņa

Inita.Vitolina@nva.gov.lv