Bezdarbniece ar invaliditāti Iveta Puisāne uzsāka darbu SIA “FBI Company” 2014. gadā NVA īstenotā pasākuma noteiktām personu grupām (PNPG) ietvaros. Pēc pasākuma darba devējs SIA FBI “Company” ar Ivetu Puisāni noslēdza pastāvīgu darba līgumu un šajā darba vietā viņa strādā arī šobrīd.

 

Iveta atzīst, ka par pasākumu uzzinājusi no NVA Limbažu filiāles darbiniecēm un pati aktīvi sākusi interesēties par iespējamo darba vietu, aptaujājot zināmos darba devējus. Iveta pēc profesijas ir zootehniķe, bet gadu gaitā sapratusi, ka viņas sirdslieta ir grāmatvedība. Šajā jomā viņai bijusi neliela darba pieredze. Viņas interese un profesionāla piemērotībā tika apstiprināta NVA karjeras konsultācijas laikā. Lai sasniegtu iecerēto mērķi, Iveta pabeigusi NVA organizētos grāmatvedības un datorzinību kursus ar priekšzināšanām.

 

Pirms dalības pasākumā Ivetai tika pielāgota viņas vajadzībām atbilstoša darba vieta:

- Mana darba vieta ir gaiša un plaša, es jūtos ļoti labi. Apmierina arī elastīgais darba grafiks( ātrāk ierasties darbā un ātrāk beigt savu darba dienu).

 

Ivetas darba pienākumos ietilpst ikmēneša atskaišu sagatavošana un finanšu plūsmas analīze uzņēmumā. Ivetai ļoti patīk komunicēt gan ar uzņēmuma klientiem, gan ar saviem tuvākajiem kolēģiem. Kolēģu un darba vadītāja atsaucība palīdzējusi ātrāk apgūt savus darba pienākumus.

 

Ivetas Puisānes kolēģe Ilona Ziemele:

- Ivetai ļoti labi padodas visi organizatoriskie jautājumi. Viņa nekad neatsaka ar padomu un atbalstu kolēģiem.

 

Darba devēja – SIA “FBI Company” valdes locekle un pasākuma laikā arī darba vadītāja Aija Ošāne atzīmēja, ka Iveta kolektīvā iejutusies ļoti ātri. Pasākuma laikā nav bijis nepieciešams piemērot ne īpašus darba apstākļus, ne mainīt esošo slodzi.

 

Aija Ošāne Ivetu Puisāni raksturo kā ļoti pozitīvu, gudru un kompetentu darbinieci, vienmēr atvērtu jaunām idejām:

- Uzņēmums ir ieguvis ne tikai pozitīvu darbinieku, bet arī iespēju veikt savus pakalpojumus daudz ātrāk un kvalitatīvāk. Mēs ceram arī uz turpmāku veiksmīgu sadarbību.

 

Personu ar invaliditāti nodarbināšanu SIA “FBI Company” valdes locekle Aija Ošāne raksturo pozitīvi, jo uzskata, ka uzņēmums ir ieguvējs:

- NVA pasākuma laikā ir iespēja saņemt dotāciju invalīda darba algai, bet beidzoties pasākumam - jau zinošu darbinieku.