Publikācijas datums

03.12.2020.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

07.01.2021., plkst.16.00, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010

Izsludinājuma nosaukums

Svešvalodu, datorzinību un citu izglītības programmu īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2021.

Saistošie dokumenti


Izsludinājuma Nr. 14/2020 ietvaros netiks vērtēti tādi izglītības iestāžu piedāvājumi, kuri jau ir iekļauti aktuālajā izglītības piedāvājumu sarakstā, kā arī tādi izglītības piedāvājumi, kuri tikuši izslēgti no izglītības piedāvājumu saraksta un izglītības iestādei ir aizliegts atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai uz vienu gadu pēc izglītības iestādes vai izglītības piedāvājuma izsvītrošanas dienas.


Kontaktpersona

Inita Vītoliņa
inita.vitolina@nva.gov.lv

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!