Iespēja strādāt pie darba devēja speciāli pielāgotā darba vietā

Pasākumā bezdarbnieks strādā speciāli pielāgotā darba vietā.

To sauc par subsidēto darba vietu.

Subsidētajā darba vietā bezdarbnieks strādā 2 gadus.

Viņš saņem darba algu, ne mazāku kā 620 eiro mēnesī.

Pirmos 4 mēnešus viņš var saņemt naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz darba vietai un atpakaļ uz mājām.

Lai bezdarbniekam ar invaliditāti ir ērti strādāt,

subsidēto darba vietu speciāli pielāgo,

piemēram, ierīko atbalsta rokturus, tualetes podu,

speciālus datorus, ierīko pacēlāju, nopērk mēbeles.

Bezdarbniekam ar invaliditāti ir darba vadītājs.

Ja nepieciešams, viņam palīdz surdotulks.

Bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem

palīdz atbalsta persona.

Ja bezdarbniekam ar invaliditāti jāveic obligātās

veselības pārbaudes, Nodarbinātības valsts aģentūra

samaksā par tām.

Kur atrodas Aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir 20 filiāles.

Tas nepieciešams, lai varētu palīdzēt

cilvēkiem, kuri meklē darbu visā Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes

adrese ir: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010.

Uz Aģentūru var piezvanīt pa tālruni 80200206.

Var rakstīt uz e-pastu: nva@nva.gov.lv

E-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv