Kontakti

Elina.Melluma [at] nva.gov.lv

Atrašanās vieta

Eksporta iela 6, Rīga

Darbinieki

Elīna Melluma

Projekta vadītāja - Projekta vadīšana
Elina.Melluma [at] nva.gov.lv

Anita Plēsuma

Vecākā eksperte - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Anita.Plesuma [at] nva.gov.lv

Zane Kauliņa

Vecākā eksperte - Atbildīga par aktivizācijas pasākumu "Profesionālās piemērotības noteikšana" un par aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algu subsīdiju atbalsta pasākums”
Zane.Kaulina [at] nva.gov.lv

Ilze Nesaule

Vecākā eksperte - Atbildīga par pasākumu “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” un pasākumu ”Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”
Ilze.Nesaule [at] nva.gov.lv

Ineta Upeniece

Vecākā eksperte - Atbildīga par atbalsta pasākumiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām un psihologa pakalpojumiem
Ineta.Upeniece [at] nva.gov.lv

Ligita Bince

Vecākā eksperte - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Ligita.Bince [at] nva.gov.lv

Inese Lukšo

Vecākā eksperte - Atbildīga par aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākumi noteiktām personu grupām" un “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (problēmsituāciju risināšana, līgumu laušana utt.)
inese.lukso [at] nva.gov.lv

Gita Marcinkeviča

Koordinatore - Projekta darbinieku materiāli tehniskā nodrošinājuma uzskaite. Projekta darbinieku nepieciešamā inventāra pieprasījums . Projekta dokumentācija
Gita.Marcinkevica [at] nva.gov.lv

Irēna Žukovska

Psiholoģe - Individuālo psihologu konsultāciju sniegšana
Irena.Zukovska [at] nva.gov.lv

Guna Leimane

Vecākā eksperte - Atbildīga par aktīvo nodarbinātības pasākumu “Pasākumi noteiktām personu grupām”
Guna.Leimane [at] nva.gov.lv

Rita Grence

Psiholoģe - Individuālo psihologu konsultāciju sniegšana
Rita.Grence [at] nva.gov.lv

Sanita Mince

Psiholoģe - Individuālo psihologu konsultāciju sniegšana
Sanita.Mince [at] nva.gov.lv

Ēriks Kalvāns

Psihologs - Individuālo psihologu konsultāciju sniegšana
Eriks.Kalvans [at] nva.gov.lv

Laila Benuševica

Vecākā eksperte - Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti
laila.benusevica [at] nva.gov.lv

Elita Hermane

Vecākā eksperte - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Elita.Hermane [at] nva.gov.lv

Edvards Krukovskis

Vecākais eksperts - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Edvards.Krukovskis [at] nva.gov.lv