Kontakti

Agnese.Gelzina [at] nva.gov.lv

Atrašanās vieta

Eksporta iela 6, Rīga

Darbinieki

Agnese Gelžina

Projekta vadītāja - Projekta vadīšana
Agnese.Gelzina [at] nva.gov.lv

Anita Plēsuma

Vecākā eksperte - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Anita.Plesuma [at] nva.gov.lv

Zane Kauliņa

Vecākā eksperte - Atbildīga par aktivizācijas pasākumu "Profesionālās piemērotības noteikšana" un par aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algu subsīdiju atbalsta pasākums”
Zane.Kaulina [at] nva.gov.lv

Agija Ābiķe-Kondrāte

Vecākā eksperte - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Agija.Abike-Kondrate [at] nva.gov.lv

Agnese Uzare

Vecākā eksperte - Atbildīga par aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākumi noteiktām personu grupām"
Agnese.Uzare [at] nva.gov.lv

Ilze Nesaule

Vecākā eksperte - Atbildīga par pasākumu “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” un pasākumu ”Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, MP aizpildīšana
Ilze.Nesaule [at] nva.gov.lv

Ineta Upeniece

Vecākā eksperte - Atbildīga par atbalsta pasākumiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām un un par aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”
Ineta.Upeniece [at] nva.gov.lv

Ligita Bince

Vecākā eksperte - Projekta aktivitāšu īstenošanas uzraudzība un pārbaužu īstenošana
Ligita.Bince [at] nva.gov.lv

Inese Lukšo

Vecākā eksperte - Atbildīga par aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākumi noteiktām personu grupām" un “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (problēmsituāciju risināšana, līgumu laušana utt.)
inese.lukso [at] nva.gov.lv

Elīna Bērziņa

Vecākā eksperte - Atbildīga par aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākumi noteiktām personu grupām", “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” un “Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros” īstenošanu, aizvieto projekta vadītāju
Elina.Berzina [at] nva.gov.lv

Agnese Jēkabsone

Vecākā eksperte - Atbildīga par atbalsta un aktivizācijas pasākumu īstenošanu, aizvieto projekta vadītāju
Agnese.Jekabsone [at] nva.gov.lv

Gita Marcinkeviča

Koordinatore - Projekta darbinieku materiāli tehniskā nodrošinājuma uzskaite. Projekta darbinieku nepieciešamā inventāra pieprasījums . Projekta dokumentācija
Gita.Marcinkevica [at] nva.gov.lv

Irēna Žukovska

Psiholoģe - Individuālo psihologu konsultāciju sniegšana ar darba vietu Daugavpils filiālē
Irena.Zukovska [at] nva.gov.lv

Guna Leimane

Vecākā eksperte - Atbildīga par aktīvo nodarbinātības pasākumu “Pasākumi noteiktām personu grupām”, MP aizpildīšana ar darba vietu Liepājas filiālē
Guna.Leimane [at] nva.gov.lv