Novada mājas lapa:    

www.roja.lv

 

 

Informācija par novadu

Informācija par novadu: Rojas novads ir pašvaldība Kurzemes ziemeļos, Rīgas jūras līča piekrastē, Robežojās ar Dundagas, Mērsraga, Talsu un Tukuma novadiem. Lielākā apdzīvotā vieta ir Roja (novada centrs), Rude, Kaltene, Melnsils, Ģipka, Valgalciems.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Rojas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma.

 

2018. gada pirmajos deviņos mēnešos NVA Talsu filiālē tika reģistrētas 1290 brīvas darba vietas. No tām vairums – 405 – vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 119; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 104; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 472; speciālisti – 73; vecākie speciālisti – 33 vakances. Papildus informācija pieejama http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Tradicionālās uzņēmējdarbības jomas ir zivju apstrāde, celtniecība un tirdzniecība. Lielākie darba devēji – SIA Līcis-93; SIA Zvejnieku saimniecība IRBE; SIA Banga Ltd; SIA Zītari LZ, SIA Jaunie ceļi, SIA Rauda, SIA Ajor, SIA A Celtne, SIA Sanda-B.
Lielākais nodarbināto skaits Rojā ir zivju apstrādes nozarē, tirdzniecībā, būvniecībā, valsts pārvaldē

 

Vidējā bruto darba alga Rojas novadā (2017.gadā):

  • EUR 636 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 722 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 735 (Pašvaldības struktūrās);
  • EUR 592 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Rojas novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc tajās mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām. Vispārizglītojošās skolas – Rojas vidusskola, Rojupes PII „Saulespuķe”, PII „Zelta zivtiņa”, Rojas Mūzikas un Mākslas skola, Rojas novada sporta skola. Visdažādākās interešu izglītības programmas piedāvā BLPJC “Strops”, Rojupes BLPJC „Varavīksne”, Melnsils BLPJC / klubs.

 

Rojas novadā ir plašas sporta tradīcijas, attīstīta sporta infrastruktūra – darbojas Rojas novada sporta skola.

 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Mudītes Džeriņas, Ingrīdas Miķelsones un Rutas Bergas ģimenes ārstus praksēs un ” Rojas zobārstniecības “ un Inetas Šteinfeldes zobārstniecības praksēs.

 

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Rojas novada Sociālais dienests, kura piedāvāto pakalpojumu klāstā ir Mājas aprūpe, Silto pusdienu piegāde mājās, Higiēnas pakalpojums, Krīzes centrs, Dienas centrs,tehniskie palīglīdzekļi.

 

Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.