Publikācijas datums

15.07.2019.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

15.08.2019., plkst.16.00, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010

Izsludinājuma nosaukums

Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2021.

Saistošie dokumenti


Izsludinājuma Nr. 20/2019 ietvaros netiks vērtēti tādi izglītības iestāžu piedāvājumi, kuri jau ir iekļauti aktuālajā izglītības piedāvājumu sarakstā, kā arī tādi izglītības piedāvājumi, kuri tikuši izslēgti no izglītības piedāvājumu saraksta un izglītības iestādei ir aizliegts atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai uz vienu gadu pēc izglītības iestādes vai izglītības piedāvājuma izsvītrošanas dienas.

Ja pretendentam nepieciešams apliecinājums no Nodarbinātības valsts aģentūras par pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, lūgums paņemt līdzi sagatavotu pavadvēstuli.

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz papīra formātā, ierodoties NVA, K.Valdemāra ielā 38 k-1, lūdzam zvanīt pa tālruni 29339584.
 


Kontaktpersona
Jurijs Adejevs
jurijs.adejevs@nva.gov.lv