Publikācijas datums

26.01.2016.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2016. gada 16.februāris (sūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi - K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010, 117.kabinetā; sūtot ar drošu elektronisko parakstu – nva@nva.gov.lv)

Izsludinājuma nosaukums

Profesionālās tālākizglītības programmas “Elektronikas montētājs” īstenošana

Apmācības uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2016.

Saistošie dokumenti


Kontaktpersona

Antra Balode
E-pasts: 
Antra.Balode@nva.gov.lv