Publikācijas datums

10.03.2021.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

31.03.2021., K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010

Izsludinājuma nosaukums

Profesionālās pilnveides izglītības tematiskās jomas “Datorika” programmu īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2023.

Saistošie dokumenti


  • Profesionālās pilnveides izglītību programmu sarakstā Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir piederīgas pie izglītības tematiskās jomas - “Datorika”. Iesniegtie piedāvājumi no izglītības tematiskās jomas – “Komerczinības un administrēšana” vai kādas citas jomas Izsludinājuma Nr. 2/2021 ietvaros netiks vērtēti un iekļauti izglītības iestāžu piedāvājumu sarakstā.
  • Piedāvājumā Pretendents iekļauj profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuras var īstenot gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē.

Kontaktpersona

Jurijs Adejevs
jurijs.adejevs@nva.gov.lv