Dainis Strankals ir IT pulciņa vadītājs nodibinājumā “Viduslatgales pārnovadu fonds”, savulaik Viduslatgales profesionālajā vidusskolā viņš bija apguvis datortehniķa profesiju:

- Pēc studiju beigšanas sāku meklēt darbu , bet mūsu mazajā pilsētā darbu atrasts nav viegli, tāpēc devos uz NVA, kur ieguvu bezdarbnieka statusu. Apmeklēju karjeras konsultāciju, seminārus un atradu sev piemērotāko darbu, kurā noderēja izglītība un iepriekšējā pieredze. Es strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte, mācu viņiem, kā jāstrādā ar datoru, tehnoloģijām, programmatūru. Es palīdzu tādiem pašiem cilvēkiem, kāds esmu pats, jo man arī ir invaliditāte.
Darba kolektīvs ir ļoti jauks un bija man nedaudz zināms jau iepriekš, tāpēc iejusties nebija grūti, kolēģi ir ļoti atsaucīgi. Darba vadītājs man iemācīja, kā strādāt ar dokumentiem un gatavot atskaites. Iemācījos apmācīt citus cilvēkus, kļuvu sabiedriskāks. Mana priekšniece ir stingra, bet ļoti saprotoša un pretimnākoša, viņa labi izprot manas veselības problēmas. Lai man būtu ērti strādāt, darba devējs ar NVA ESF projekta “Jauniešu garantijas” finansējumu iegādājās ergonomisko krēslu un datora paliktni, tāpēc strādāt ir viegli, viss atrodas pa rokai, aprīkojums ir lielisks.
Darba laiks ir ļoti ērts un man piemērots. Arī nokļūšana līdz darbam nesagādā grūtības, jo darbavieta atrodas netālu no dzīvesvietas. Profesija mani loti patīk un mainīt to neplānoju.


Kolēģe Iveta uzsver, ka Dainis ir komunikabls un pacietīgs, viņš prot labi izskaidrot jautājumus, kas rodas, lietojot internetu, strādājot ar datoru, apgūstot dažādu datorprogrammu pamatus. Ja kāds lūdz palīdzību, Dainis vienmēr palīdz. Ivetai viņš palīdzējis ar e-pasta, Windows, Excel un Power point programmas lietošanu. Dainim īpaši labi padodas komunikācija ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte.

 

NVA atbalstu izmantosim arī turpmāk

Stāsta Janīna Beča, nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle:

- Fonds strādā ar piecu novadu iedzīvotājiem, tostarp visu vecumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuriem jāpalīdz apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Ir bērni un jaunieši, kuriem ir izteiktas veselības problēmas, ir tādi, kuri neapmeklē skolu, bet viņiem, tāpat kā citiem bērniem, gribas darboties ar datoru, planšeti un telefonu, kaut vai skatīties multfilmas vai spēlēt spēles. Daudziem no viņiem nav pat minimālu prasmju. Viņu vecāki griežas pie mums ar lūgumu palīdzēt iemācīt bērnam šīs prasmes, lai viņš nejustos atstumts no pārējiem vienaudžiem. Savukārt citi jaunieši ārpus skolas grib apgūt sarežģītākus jautājumus, strādāt ar dažādām modernām datorprogrammām.
Dainis labi pārzina datortehnikas jautājumus un veiksmīgi darbojas ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kuriem māca gan pamatzināšanas, gan arī sarežģītākas prasmes. Atsevišķos, smagākos gadījumos, ja bērns vai jaunietis veselības problēmu dēļ nevar apmeklēt skolu, Dainis dodas pie viņa uz mājām, lai mācītu, kā darboties ar planšeti vai viedtālruni mājas apstākļos.
Mūsu pieaugušajiem klientiem bieži nepieciešama palīdzība dažādu elektronisko dokumentu aizpildīšanā, kā darboties ar e-pastu vai internetbanku, kā ar interneta palīdzību sazināties ar dažādām iestādēm. Šādu uzdevumu veikšanai fondā darbinieku nepietiek, tāpēc mums bija ļoti nepieciešams darbinieks šo uzdevumu veikšanai.
Dainis ikdienā piedalās arī citos fonda rīkotajos pasākumos. Viņam tika sniegts atbalsts interešu pulciņa organizēšanā un darba materiālu sagatavošanā, palīdzība komunikācijas prasmju pilnveidošanā darbā ar pulciņa dalībniekiem un apmeklētājiem. Mums ar Daini ir izveidojusies laba sadarbība, viņš ir teicami iekļāvies kolektīvā un labi sadarbojas ar darba vadītāju, kopīgi plānojot veicamos darbus.
Pie mums jau iepriekš ir strādājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām, un gūto pieredzi vērtēju ļoti pozitīvi. Cilvēki ar invaliditāti ne tikai sniedz savu ieguldījumu fonda darbībā, bet arī paši iegūst jaunus draugus, attīsta darba un komunikācijas prasmes. Pēc NVA projekta darbības laika beigām gandrīz visi bijušie darbinieki labprāt nāk pie mums, piedalās dažādos pasākumos un brīvprātīgi palīdz tos organizēt. Mūsu fonds ir labdarības iestāde, kas visu savu darbību balsta uz līdzcilvēku ziedojumiem. Līdzekļi administratīvajām izmaksām, salīdzinoši ar veicamo darbu apjomu un aptveramo darbības teritoriju, ir nelieli, tāpēc, lai sekmīgi darbotos, ļoti svarīga ir iespēja izmantot NVA piedāvātās atbalsta pasākuma iespējas, ko labprāt izmantosim arī turpmāk.