Kristīne Petrovica izglītību ir ieguvusi 78.arodvidusskolā Kuldīgā, strādā Liepājas Neredzīgo biedrībā par mājturības pulciņa audzinātāju:

Esmu Liepājas Neredzīgo biedrības biedre, sākumā biju brīvprātīga palīdze, bet vēlāk NVA man piedāvāja iespēju biedrībā strādāt subsidētajā daba vietā par interešu pulciņa audzinātāju. Mana profesionālā kompetence atbilda darba devēja prasībām. Tā es sāku cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pasniegt mājturības pamatus, mācīt gatavot dažādus ēdienus, konservēt un daudz ko citu.
Iejusties kolektīvā bija viegli - kolēģi ir atsaucīgi, darba devējs saprotošs. Ja man ir nepieciešams atbalsts, varu vērsties pie jebkura no kolēģiem. Sadarbība ar darba vadītāju izveidojās laba, iemācījos strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi, apguvu dažādas jaunas ēdienu pagatavošanas receptes. Lai mūsu darbs veiktos vēl labāk, derētu iegādāties virtuves kombainu.
Man patīk gan darbs, gan iespēja komunicēt ar cilvēkiem, priecājos, redzot, ka mani audzēkņi ar invaliditāti apguvuši ko jaunu.
Līdz darbam nokļūt man ir ērti, jo dzīvoju netālu, darba vieta man tika pielāgota.


Kristīnes kolēģe Laura Gredzena stāsta:

Kristīne ir veiksmīgi apguvusi savus darba pienākumus. Viņai labi padodas darba organizācija un plānošana, taču grūtības dažkārt sagādā darbs ar dokumentiem, jo viņa ir redzes invalīde. Labprāt palīdzu viņai ar padomiem.

Stāstu par Kristīni turpina kolēģe Nora Liparte:

Kolektīvā Kristīne ir iejutusies un ar saviem pienākumiem tiek galā. Kad viņai rodas nelielas grūtības komunikācijā ar cilvēkiem, es viņai sniedzu atbalstu.

Valstij ir ieguvums no tā, ka cilvēks ar invaliditāti kļūst par nodarbinātu personu

Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis:

Vairāki cilvēki ar invaliditāti pie mums ir saņēmuši sociālos pakalpojumus, iesaistījušies dienas centra darbībā un rokdarbu nodarbībās.
Kristīni esam iepazinuši jau pirms pieņemšanas darbā. Pieņemt darbā pilnīgi nezināmu cilvēku ir augstāks risks. Ir vajadzīgs laiks, lai cilvēku ar invaliditāti ievadītu konkrētā darba veikšanā, ir nepieciešama apmācība, informēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un iespējām. Kristīne sevi ir apliecinājusi kā labu un uzticamu darbinieku, rehabilitācijas centra viesnīcā “Dzīves skola” viņa organizē cilvēku ar invaliditāti sadzīvi un vada mājturības nodarbības.

Kristīne ir motivēta un atbildīga. Ar NVA atbalstu pielāgojām viņai darba vietu, nopirkām pielāgotu elektrisko plīti. Esam gandarīti un pateicīgi Labklājības ministrijai un NVA, ka, pateicoties subsidēto darbavietu programmai, jau no 2003.gada esam varējuši iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti darbā. Iegūto pieredzi vērtējam ļoti labi. Būtu nepieciešams, lai šādas subsidētās darbavietas varētu nodrošināt vēl vairākiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Liepājas Neredzīgo biedrība aktīvi strādā ar projektiem, darbojas dienas centrs, notiek dažādas rokdarbu nodarbības, tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilsētā un lauku vidē - “Dvēseles veldzes dārzā”, Ziemupē. No vairāk kā piecdesmit darbiniekiem mūsu organizācijā, gandrīz puse ir cilvēki ar invaliditāti.
Labprāt pieņemam darbā cilvēkus ar invaliditāti, arī citiem to iesakām. Esmu konsultējis citus uzņēmējus, palīdzēju atlasīt cilvēkus ar invaliditāti viņu darba vajadzībām. Vēlamies iesaistīties arī sociālo uzņēmumu darbībā. Cilvēks ar invaliditāti ir pateicīgs, ka viņam tiek dota iespēja strādāt un būt noderīgam sabiedrībai. Ja cilvēks ar invaliditāti saglabā motivāciju, iniciatīvu un atbildīgu rīcību, tad vairums gadījumos esam atraduši iespēju turpināt darba attiecības, piesaistot citus finanšu resursus.

Valstij ir ieguvums no tā, ka cilvēks ar invaliditāti, kļūstot par nodarbinātu personu, kļūst arī par nodokļu maksātāju, nodrošina savas un ģimenes locekļu vajadzības, kļūst sociāli aktīvs un kalpo par iedrošinājumu un pozitīvu piemēru citiem cilvēkiem ar invaliditāti.