Pasākumā bezdarbnieks var mācīties valsts valodu, svešvalodu,

apgūt datorprasmes.

Mācību ilgums var būt līdz 2 mēnešiem.

Šajā pasākumā bezdarbnieks var katru mēnesi saņemt stipendiju - 5 eiro dienā.

Pasākuma laikā var saņemt naudu, lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz mācību vietai un atpakaļ.

Ja bezdarbniekam ir invaliditāte, viņš var mācīties elektroniski,

tas nozīmē, ka var mācīties mājās pie datora.

Ja bezdarbniekam vajag surdotulku, ergoterapeitu,

speciālistiem par pakalpojumu samaksā Nodarbinātības valsts aģentūra.

Nodarbinātības valsts aģentūra samaksā arī par specializēto transportu.

Ja bezdarbniekam ir nepieciešams, Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz viņam speciāli pielāgot mācību vietu,

piemēram, nopērk speciālu krēslu, lampu, datoru.

Kur atrodas Aģentūra?

Nodarbinātības valsts aģentūrai ir 20 filiāles.

Tas nepieciešams, lai varētu palīdzēt

cilvēkiem, kuri meklē darbu visā Latvijā.

Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes

adrese ir: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV–1010.

Uz Aģentūru var piezvanīt pa tālruni 80200206.

Var rakstīt uz e-pastu: nva@nva.gov.lv

E-pasts konsultācijām: konsultacijas@nva.gov.lv