Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

oficiālās NVA tīmekļvietni - https://www.nva.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Lapu satura tuvinājumā no 170 % līdz 200% tika konstatēts, ka pazūd augšējās izvēlnes, teksts pārklājas un jāizmanto horizontālā ritināšana.
  • Tīmekļvietnes pamatstruktūras pārbaudē tika konstatēts, ka ir par daudz elementu, nosaukumi ir vienādi, un ne visiem blokiem ir unikāls nosaukums.
  • Tastatūras piekļuves un vizuālā fokusa pārbaudē tika konstatēts, ka lapu satura tuvinājumā uz 110%, Virtuālajam asistentam visā tīmekļvietnē nav vizuālā fokusa.
  • Formu lauku un kļūdu paziņojumu pārbaudē tika konstatēts, ka visā tīmekļvietnē Virtuālais asistents nav nolasāms ar ekrāna lasītāju. ​
  • Krāsu kontrastu pārbaudē tika konstatēts, ka nav pietiekami kontrastējoši šādi vizuālie elementi: pogas Visi jaunumi, Skatīt zemāk, Visi kontakti, Skatīt vairāk; kontrasta nepietiek NVA logo.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.12.2020. Izvērtēšanu veica Nodarbinātības valsts aģentūra.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd ir daļēji piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem vai piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem tīmekļvietnes sadaļā “Piekļūstamība” (https://www.nva.gov.lv/lv/pieklustamiba).  

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: konsultacijas@nva.gov.lv

Tālrunis: 80200206

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīgā, LV–1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Attīstības un stratēģiskās komunikācijas nodaļa.
E-pasts: Signe.Bierande@nva.gov.lv
Tālrunis: +371 20256690

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja: Signe Bierande, Nodarbinātības valsts aģentūras Attīstības un stratēģiskās komunikācijas nodaļas

vadītāja vietniece