Turpinot sadarbību ar “Google”, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2023.gada 18. janvāra atsāk NVA reģistrēto klientu un bezdarba riskam pakļauto nodarbināto pieteikumu pieņemšanu bezmaksas mācībām “Google” piedāvātās programmās!


No šodienas (15.05.2024.) interesentiem tiek atvērta pieteikšanās uz jaunu programmu "Google Mākslīgā intelekta pamati"!


“Google” programmu mācību valoda ir angļu un programmu apguve notiek starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera. Lai varētu mācīties, ir jābūt datorprasmēm lietotāja līmenī un angļu valodas lasīšanas prasmēm vismaz B1 līmenī.

 Mācību ilgums:

 • IT atbalsts (IT Support)  – 100 astronomiskās stundas;
 • Lietotāju pieredzes dizains (UX Design)  - 200 astronomiskās stundas;
 • Datu analīze (Data Analytics) - 180 mācību stundas;
 • Projektu vadība (Project Management) - 140 astronomiskās stundas;
 • Digitālais mārketings un e-komercija (Digital marketing and e-commerce) - 240 astronomiskās stundas
 • Padziļināta datu analīze (Advanced Data Analytics) - 240 astronomiskās stundas (Nepieciešamas priekšzināšanas datu analīzē);
 • Uzņēmējdarbības novērtēšana (Business Intelligence) – 80 astronomiskās stundas (Nepieciešamas priekšzināšanas datu analīzē);
 • Kiberdrošība (Cybersecurity) – 168 astronomiskās stundas;
 • Google Mākslīgā intelekta pamati (Google AI Essentials) – 9 astronomiskās stundas.

Google

Interesentiem, kuri NVA reģistrēti bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā, mācības notiek ne mazāk kā 4 mācību stundas darba dienā, bet bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem - ne mazāk kā 2 mācību stundas darba dienā.

Mācību vietu skaits ir ierobežots!

Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas rindas kārtībā, tuvāko nedēļu laikā, piekļuve mācībām tiks nosūtīta uz jūsu anketā norādīto e-pasta adresi (piekļuves sūtītājs: State Employment Agency of Latvia + Coursera no-reply@t.mail.coursera.org, vēstules tēma: "You're invited to learn on Coursera!")!

Mācības ir jāuzsāk nedēļas laikā no platformas Coursera bezmaksas piekļuves e-pastā saņemšanas dienas.

NVA var pārtraukt piekļuvi apmācību programmai, ja dalībnieks 30 dienas nav piedalījies apmācībās!

 • Uzsākt mācības saskaņā ar Aģentūras noteikto apmācību periodu.
 • Ievērot mācību intensitāti.
 • Pabeigt mācības noteiktajā termiņā un saņemt mācību  sertifikātu.
 • Vienas dienas laikā informēt Aģentūru par izmaiņām mācību procesā.
 • Savlaicīgi informēt Aģentūru par izmaiņām mācību procesā, bet ne vēlāk kā noteiktajā apmācību periodā.

Pienākumu neievērošanas gadījumā klients nekvalificējas turpmākai pakalpojuma saņemšanai 12 mēnešus.

 • Klientam iestājas pārejoša darbnespēja.
 • Klients kopj slimu bērnu.
 • Klients, pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā vai tiesā.
 • Izglītības programmas apguves kavēšana (līdz divām dienām) saistīta ar pirmās pakāpes radinieka (vecāku, bērna) vai laulātā nāvi.
 • Ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no klienta gribas, un par tiem iesniegta informācija Aģentūrā.

Mācību kavējumu attaisnojošus dokumentus vai papildu jautājumus aicinām iesūtīt Aģentūras attālināto apmācību komandai e-pastā talmaciba@nva.gov.lv.