Datums 30. septembris, 2021
Laiks10.00–12.00
Vieta Kuldīga, SOS Bērnu ciematu ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem” Ventspils iela 16

2021.gada 30.septembrī notiks Tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem un cilvēkiem ar invaliditāti projekta LLI-468 “Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes” ietvaros, kurā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Kuldīgas filiāles vadītāja Sandra Krinkele informēs par NVA sniegto atbalstu  darba devējiem un klientiem ar invaliditāti.