Institūcijas

  • Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nodrošina informācijas pieejamību par nodarbinātības iespējām un dzīves apstākļiem ES valstīs. 
  • Valsts darba inspekcija (VDI) - nodrošina efektīvu valsts politikas īstenošanu darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā.
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) nodrošina informācijas pieejamību par uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanas kārtību.
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nodrošina informācijas pieejamību par sociālajām garantijām un to saņemšanai nepieciešamo dokumentāciju, ES pilsonim strādājot kādā citā no ES valstīm.
  • Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodrošina nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas.

Likumdošana

Informatīvais materiāls "Rīga - manas mājas. Rokasgrāmata atgriežoties uz dzīvi Rīgā":