Monta mācās Valmieras 5. vidusskolā un jau trešo vasaru piedalās skolēnu vasaras pasākumā kā palīgstrādniece akciju sabiedrībā “Valmieras piens”, un šogad, pirmajam darba mēnesim noslēdzoties, meitenei tika piedāvāta iespēja turpināt darbu vēl vienu mēnesi strādāt citā - piena produktu pārstrādātājas amatā.

 

Montas darba pienākumos ietilpa darba vadītāja uzdotie darbi – iepakojumu veidošana, produktu sagatavošana pirms nosūtīšanas, uzņēmuma uzlīmju līmēšana un daudz citu darbu. Darbs akciju sabiedrībā “Valmieras piens” ir ļoti dinamisks, nav garlaicīgs, katru dienu pastāv iespēja apgūt ko jaunu, iegūt pieredzi. “Darbs nav no vieglajiem”, atzīst Monta, bet meitene uzskata, ka dzīvē vajag censties un izmantot visas iespējas.

 

 

Sannija Novika, akciju sabiedrības “Valmieras piens” personāla daļas vadītāja

Sannija Novika atzīst, ka a/s “Valmieras piens” piedalās skolēnu vasaras pasākumā, jo vēlas dot iespēju skolēniem iepazīt darba specifiku uzņēmumā, kā arī vēlas skolēnos rosināt interesi un izglītot par piena produktu tapšanas procesu – tas ir arī viens no veidiem, kas ļauj piesaistīt uzņēmumam jaunus speciālistus.


Specifiskas prasības vai pieredzi a/s personāla daļas vadītāja no skolēniem neprasīja, jo viņa uzskata, ka skolēnu nodarbināšanas galvenais mērķis ir sniegt pieredzi. Uzņēmums labprāt turpina sadarbību ar skolēniem, kuri arī iepriekšējās vasarās apzinīgi strādāja akciju sabiedrībā.


S. Novika ziņo, ka šogad pat bija interesenti, ka zvanīja un interesējās par iespējām strādāt uzņēmumā jau kādu laiku pirms pasākuma izsludināšanas – interesentu bija krietni vairāk nekā uzņēmums spēja pieņemt darbā.