Pieteikumu iesniegšanas termiņš

08.06.2021., K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010 vai iesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi nva@nva.gov.lv

Izsludinājuma nosaukums

Modulārās profesionālās tālākizglītības programmas moduļa vai moduļu kopu īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2023.

Saistošie dokumenti:

  • Piedāvājumā Pretendents iekļauj Modulārās profesionālās tālākizglītības programmas moduli vai moduļu kopas, kuras var īstenot gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē;
  • Mācību maksa tiks aprēķināta atbilstoši MK 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 21.1 punktā noteiktajam, ka moduļa vai moduļu kopas īstenošanas vienas mācību stundas izmaksu vērtība ir 4.50 euro un modulārās profesionālās tālākizglītības programmas moduļa vai moduļu kopas īstenošanas izmaksas nepārsniedz 360.00 euro.
  • Izsludinājuma dokumentācijai ir pievienoti uz izsludinājuma publicēšanas brīdi spēkā esoši Modulārās profesionālās tālākizglītības programmas moduļa vai moduļu kopu īstenošanas nosacījumi. Vēršam uzmanību, ka ar 2021. gada 1. jūliju stāsies spēkā grozījumi Modulārās profesionālās tālākizglītības programmas moduļa vai moduļu kopu īstenošanas nosacījumos, kuros tiks noteikts izglītības iestādei pienākums, ka Apmācības grupas plānošana, organizēšana, bezdarbnieku apmeklējumu uzskaites veikšana, rēķinu iesniegšana, atskaišu iesniegšana, bezdarbnieku apmācību kavējumu un attaisnojošo dokumentu pievienošana, apmācību rezultātu ievadīšana veicama Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā (CVVP).

Visi pretendenti, kas tiks apstiprināti Modulārās profesionālās tālākizglītības programmas moduļa vai moduļu kopu īstenošanai Izsludinājuma Nr.8/2021 ietvaros, tiks aicināti iesniegt parakstītu aktuālo Apliecinājumu par modulārās profesionālās tālākizglītības programmas moduļa vai moduļu kopu īstenošanas nosacījumu ievērošanu.  

Kontaktpersona

Jurijs Adejevs
jurijs.adejevs@nva.gov.lv