Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolniece Marija Lurdese vasarā vēlējās strādāt, lai lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Viņa strādāja SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde par namu pārzini. Tā kā viņa jau iepriekšējā gadā jau bija piedalījusies NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā viņai šogad bija priekšrocības stājoties darbā – nevajadzēja piedalīties atlasē.


Marijas Lurdeses darba pienākumi pārbaudīt sētnieku darbu, norakstīt rādītājus pagrabos un darbs ar dokumentiem. Meitene stāsta, ka labi izdevies komunicēt ar sētniekiem, taču grūtības sagādājis darbs ar klientiem. Darbs paticis, jo bijis daudzveidīgs.


Darbā viņa guvusi atziņu, ka darbs kolektīvā ir balstīts uz savstarpēju palīdzību. Darba kolēģi bijuši ļoti draudzīgi un labprāt pastāstījuši un parādījuši, kā arī devuši padomus no savas pieredzes, ja darbā gadījušās grūtības. Jauniete apguvusi kā veikt mājas un teritorijas vizuālo apskati, un kā strādāt ar dokumentiem.


Marijas Lurdese gribētu šajā uzņēmumā strādāt arī turpmāk, jo darbs ir interesants un kolektīvs draudzīgs. Nākotnē viņa vēlas kļūt par mājas pārvaldnieku. Viņasprāt nākotnē vajadzētu palielināt darba vietu skaitu, lai iespēja vasaru pavadīt lietderīgi būtu vēl vairāk skolēniem.


SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes valdes loceklis Juris Vidžis arī nākamgad labprāt turpinātu sadarbību ar šo skolnieci nākamvasar, jo ir izveidojusies laba sadarbība un meitene ir iejutusies darba kolektīvā. Viņš stāsta, ka pasākumā uzņēmums piedalījās, tāpēc, ka tas vairo jauniešu ieinteresētību par uzņēmuma darbību un iespējams nākotnē tas skolēnu rosinās izvēlēties saistīt savu profesiju ar šo nozari. Lai strādātu šajā uzņēmumā skolēnam esot jāpiemīt precizitātei, vēlmei sadarboties, atbildīgumam un vēlmei mācīties. Darba devējs novērojis, ka skolēni ir motivēti strādāt, jo tā ir iespēja kļūt neatkarīgākam, papildināt savas zināšanas un tas ļauj gūt ieskatu izvēlētā uzņēmuma darbībā un profesijā. Viņš arī aicina skolas aktīvāk iesaistīties darba audzināšanā pēc iespējas biežāk aicinot dažādu nozaru speciālistus skolēniem pastāstīt par savu darbu, radot priekšstatu par konkrēto nozari un nepieciešamo izglītību. Savukārt vecākiem būtu jāatbalsta skolēna izvēle, par ko viņš vēlētos nākotnē kļūt un jāpalīdz izvēlēties mācību programmu atbilstoši viņa interesēm un prasmēm.