Par iespēju strādāt subsidētajā darba vietā Eiropas Savienības fondu projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros Laura Igare uzzināja no Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem. Laurai ir pamatizglītība, viņa mācījusies Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā. Laura strādā SIA “Ricberry”, veicot ceha strādnieka pienākumus. Izvēlēties profesiju Laurai palīdzēja NVA karjeras konsultants.

 

- Pirmā darba diena bija jauka, drusku baidījos, jo viss bija jauns, taču ļoti atsaucīgi kolēģi un vadītāja. Kolektīvā ātri iejutos, man palīdzēja visi uzņēmuma darbinieki, paskaidroja, ja ko nesapratu,- stāsta Laura un turpina: Ikdienā man ir dažādi darba pienākumi, sākot ar produktu fasēšanu kārbās un līdz pat produktu ražošanai. Tas ir atkarīgs no produkcijas pasūtījuma. Ir arī jāsver produkti, tātad jāmāk rīkoties ar svariem. Šis darbs man ļoti patīk, īpaši – šokolādes batoniņu gatavošana.
Ik dienu es sadarbojos ar darba vadītāju, kas visu izskaidro un iemāca. Darba vadītājam varu uzdot jebkuru jautājumu. Esmu ieguvusi daudz jaunu prasmju un iemaņu. Visu, ko tagad protu, esmu apguvusi praktiski darbojoties. Mācos uz vietas ikdienas darbā, jau zinu gandrīz visu ražošanas procesu.
Mans darba laiks ir no astoņiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā. Uz darbu un no darba braucu kopā ar kolēģiem. Jūtos ļoti labi. Mana invaliditāte neprasa speciālu pielāgošanu, jo ikdienā lietoju dzirdes aparātu un protu lasīt no lūpām. Profesiju nevēlos mainīt, jo patīk tas, ar ko nodarbojos. Gribētu, lai šādi NVA projekti būtu ilgāk.

 

Šāda veida projekti ir liels atbalsts uzņēmējiem
SIA “Ricberry” valdes loceklei Ievai Viļumai jau ir bijusi pieredze cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbināšanā. Viņa uzskata, ka šāda veida projekti ir liels atbalsts uzņēmējiem (nodokļu atvieglojumi un dotācijas). Izvēloties darbinieku, galvenā prasība bija, lai viņš vēlētos mācīties darba procesā un gribētu strādāt.

- Darba mūsu uzņēmumā ir daudz, pasūtījumi jāizpilda precīzi laikā. Lauras gadījumā esmu atradusi ļoti labu darbinieku, atbilstoši manām prasībām. Laurai ir pietiekamas kompetences uzdevumu izpildei, kā arī ikdienas procesā notiek apmācības katram konkrētam darbam. Laura spēj darīt dažāda veida darbus – fasēt produktus, locīt kārbas, vārīt ogas šokolādē. Viņa strādā tādu pašu slodzi, kā pārējie darbinieki.
Laura lieto dzirdes aparātu, kas ļoti atvieglo viņas komunikāciju ar kolēģiem. Viņa ir ļoti akurāta un cītīga meitene.
Laurai noteikti būs iespēja turpināt darba attiecības uzņēmumā. Man ir bijusi pieredze nodarbināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Savu pieredzi uzskatu par pozitīvu. Katra pieredze liek attīstīties gan man kā darbā vadītājai, gan arī kolektīvam. Pie mums kādu laiku strādājis darbinieks ar dzirdes problēmām, kurš mācēja sazināties tikai ar zīmju valodu, tad viens mūsu darbinieks, lai varētu komunicēt ar šo kolēģi, iemācījās zīmju valodu. Esmu ļoti ieinteresēta arī turpmāk nodarbināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Uzskatu, ka manā uzņēmumā šiem darbiniekiem ir dota iespēja strādāt, pilnveidoties un uzturēties sabiedrībā, pamainot savu ikdienas vidi.

 

Kolektīvā mēs atbalstam viens otru
Lauras kolēģe Valda stāsta:

- Laura ātri iejutās kolektīvā, un kolēģi ļoti labi pieņēma viņu. Laurai padodas visi darbi, viņa ir ļoti uzcītīga, kārtīga un atbildīga darbiniece. Izrāda interesi par ražošanas procesu. Ikdienas darbā, ja nepieciešams, es sniedzu viņai atbalstu. Atmosfēra kolektīvā ir ļoti draudzīga, mēs atbalstam viens otru.