Ludzas novada Pasienes pagasta pārvaldes Vadītāja Skaidrīte Marčenoka dalās ar savu pieredzi vasarā nodarbinot skolēnus: “Ludzas novada Pasienes pagastā skolēni un jaunieši uzsāka darbu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās , speciālās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pirmās šajā gadā darbu uzsāka Linda Marčenoka un Anastasija Adzileviča. Lindai ir otrais gads, bet Anastasijai pirmais. Par darba iespējām meitenes uzzināja no NVA mājaslapas un no draugiem.

Tā kā šogad ir ļoti smagi laika apstākļi – karstums- man kā darba devējam bija jāpadomā, kur nodarbināt pusaudžus. No rīta, kamēr saulītes stari nav tik silti, meiteņu pārziņā tika nodotas puķu dobes. Tās bija nepieciešams izravēt un laistīt. Kopts arī tika zālājs pie Tautas nama. Nedaudz vēlāk, darbs norisinās Tautas nama telpās. Te meitenes var izrādīt savu radošumu, realizēt savas idejas telpu remontēšanā. Talkā nāk guašas un otas – top skaista, acis priecējoša vitrāža uz saimniecības telpu loga. Tagad meitenes strādā pie zāles sienu un logu izrotāšanas . Meitenes ir priecīgas par iespēju nopelnīt naudu , par iespēju gūt darba iemaņas, jaunus draugus un iegūtajām prasmēm strādāt kolektīvā.

Linda stāsta: “Es šajā programmā strādāju jau otro gadu. Esmu apmierināta ar darba apstākļiem. Darba vadītāji ir saprotoši, māca mūs domāt radoši, māca būt pacietīgiem un izpildīt jebkuru uzsākto darbu līdz galam”

“Esmu šajā projektā pirmo reizi. Bija nedaudz bail, vai spēšu izturēt visu dienu darbā, vai darbs man būs pa spēkam. Bet manam uztraukumam nebija pamata” ,tā Anastasija.

Es kā pārvaldes vadītāja esmu apmierināta ar meiteņu darbu. Tautas nama telpas ieguvušas jaunu izskatu, acis priecē arī spilgtā puķu dobe. Ar mazajām, jaunajā rokām ir padarīts liels darbs. Šī programma ir atbalstāma arī turpmāk.  Bērnu iegūtās darba iemaņas, atbildības sajūta noderēs viņu turpmākajās gaitās. Arī materiālais atbalsts ir labs pienesums ģimenēm skolas gaitas uzsākot.”