Bezdarbniekiem un darba meklētājiem

 • Mācību ilgums 120 stundas
 • Mācies klātienē vai attālināti 4 mācību stundas katru darba dienu
 • Saņem stipendiju 5 euro par katru mācību dienu
 • Pēc mācību programmas apguves kārto eksāmenu Valsts izglītības satura centrā
 • Saņem valsts valodas prasmes apliecību

Piesakies mācībām, reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā !

  

Bezdarbnieka statusu var iegūt, ja personai ir izsniegta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam vai uzturēšanās atļauja atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.panta otrajā daļā noteiktajam, piemēram, termiņuzturēšanās atļauja sakarā ar pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu Latvijā un, kura atbilst šādiem kritērijiem:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Darba meklētāja statusu var iegūt, ja personai ir izsniegta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam vai uzturēšanās atļauja atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.panta otrajā daļā noteiktajam, piemēram, termiņuzturēšanās atļauja sakarā ar pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu Latvijā un, kura atbilst šādiem kritērijiem:

 • nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");
 • meklē darbu;
 • ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;
 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē.

Kā var pieteikties bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam?

 • Var pieteikties klātienē NVA filiālē, iepriekš sazinoties un vienojoties par apmeklējumu
 • Var pieteikties, atsūtot izvēlētajai NVA filiālei pa pastu vai ievietojot filiāles pastkastē aizpildītu un parakstītu iesniegumu. Vēršam uzmanību, ka iesniegumu iesniedz latviešu valodā.
 • Var pieteikties, atsūtot izvēlētajai NVA filiālei elektroniskajā pastā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu latviešu valodā, filiāļu kontaktinformācija pieejama šeit
 • Var pieteikties, aizpildot iesniegumu NVA CV un vakanču portālā, ja ir iespēja autorizēties ar internetbanku. Informācija pa soļiem, kā to izdarīt, pieejama šeit
 • Var pieteikties, izmantojot tiešsaistes formu e-adresē

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80200206