Siguldas filiāle

Krimuldas novads

Novada tīmekļa vietne:

www.krimulda.lv

Krimuldas novads ir 2009. gada teritoriālās reformas rezultātā izveidots Vidzemes novads, kurā apvienoti Krimuldas pagasts un Lēdurgas pagasts. Pašvaldības administratīvais centrs atrodas Krimuldas pagasta Raganā, savukārt Lēdurgā darbojas pagasta pārvalde.

Iedzīvotāju skaits: 4 906

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 3 003

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 132/ 4.39

tabula

 Avots: CSP

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Krimuldas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv

Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2019. gada 31. decembri:

Vecākie speciālisti – 10, speciālisti – 27, kalpotāji – 3, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 13, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 25, kvalificēti strādnieki un amatnieki 132, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 8, vienkāršās profesijas – 9, nacionālo bruņoto spēku profesijas – 50.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Lauksaimniecības palīgstrādnieks 180, būvstrādnieks 120, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 79, pavārs 77, betonētājs 69, apdares darbu strādnieks 64, mežstrādnieks 61, apkopējs 54, palīgstrādnieks 53, vispārējās vidējās izglītības skolotājs 43.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Lielākie novada uzņēmumi

Vianova, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, D A3, SIA, LĒDURGAS MIESNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, DUS A2, SIA, Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J.Gierkena zemnieka saimniecība, MELDRUPĪTE, SIA, ET Packaging Latvia, SIA, MAIZNĪCA FLORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Ceplīši A.S., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, BK Grupa, SIA, MIEĻĒNI A, SIA, VIDZEMES PUTNIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Kalnzaķi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, GA Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, DIMZAS, Zemnieku saimniecība, Pansija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Vidējā bruto alga Krimuldas novadā:

  • EUR 880 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 833 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 837 (Vispārējās valdības sektorā)
  • EUR 837 (Pašvaldību struktūrās)

Avots: CSP

Būtiskākie novada dabas resursi ir lauksaimniecības zemju platības, meži, kūdra, smilts/grants, māls un ūdeņi.

Sadzīves apstākļi

Krimuldas novadā teritorijā darbojas Krimuldas vidusskola, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Krimuldas mūzikas un mākslas skola, PII "Ezerciems", PII "Krimulda", Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skola. Krimuldas novada sociālais dienests, bāriņtiesa, piecas bibliotēkas, Lēdurgas kultūras nams un Krimuldas tautas nams. Turaidas muzejrezervāts kas ir īpaši aizsargājams kultūras piemineklis Krimuldas novadā.

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.