Valmieras filiāle

Kocēnu novads

  

Novada tīmekļa vietne: www.kocenunovads.lv

Informācija par novadu

Novadam ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. Tas robežojas ar Latvijas Republikas nozīmes pilsētu Valmieru, un tā teritoriju šķērso A3 autoceļš Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), kas ir būtisks faktors uzņēmējdarbības attīstībā. 

Kocēnu novadā ietilpst:

 • Bērzaines pagasts,
 • Dikļu pagasts,
 • Kocēnu pagasts,
 • Vaidavas pagasts;
 • Zilākalna pagasts.

 Novada administratīvais centrs ir Kocēnu pagasts.

tabula


Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

ar Kocēnu novada teritoriālajā struktūrvienībā (pilsētā/novadā) reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā;

dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes. Kocēnu novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu, pārsvarā darbojas mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī individuālā darba veicēji. Novada teritorijā visvairāk uzņēmējdarbība saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu, liels skaits ir dažāda lieluma zemnieku saimniecības, nākamā izplatītākā nozare ir dažāda veida kokapstrāde. Tāpat izplatīti ir tūrisma pakalpojumi, dažādas viesu un brīvdienu mājas, u.c lauku tūrisma pakalpojumi, tai skaitā piedāvājot pirtis, kempinga un telšu vietas, makšķerēšanu, muzejus u.c. Novadā ir samērā plašs tirdzniecības pakalpojumu tīkls un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, ko nodrošina vietējie uzņēmēji, tāpat novadā ir autoservisa uzņēmumi, degvielas uzpildes stacija.

Lielākie uzņēmumi: LKS „Kalve", SIA „Kļavas galdniecība"; SIA “Klasmann-Deilmann Latvia”

Zemnieku saimniecības: Z/S „Dzintari", Z/S „Zilūži", Z/S „Ozoli", Z/S „Jaunķīši", Z/S „Lejasbimberi", Z/S „Kociņi", Z/S "Mazdzērvītes", Z/S "Zīcēni", Z/S "Saulītes", Z/S "Jaunbrēķi";

Tūrisma pakalpojumi: SIA „Lantus", SIA „Ežupes briežu dārzs", Z/S „Ērgoti", Z/S „Zēmeles", Z/S „Kociņi", A/S "Dikļu pils", Z/S "Saulgoži", biedrība "Mazozoli 4x4", SIA "Mazais Ansis", Z/S "Pilskalni";

Tirdzniecība: Z/S „ Atmatas", SIA "Verners Plus", Z/S "Rīvēni", SIA "IgoL", SIA "Reinis", SIA "Aurum Auto", SIA "Vidus un partneri", SIA "Sīlis", SIA "Voer";

Kokapstrāde: SIA "Ciedra A", SIA "Zilvas koks", IK "Meltekss", SIA "Biko-Lat", SIA "Niggra", SIA "Draugs", IK "Leo", Z/S "Lielšķirbas", SIA "Silviko";

Transporta pakalpojumi, lauksaimniecība, lopkopība: Z/S "Jūrnieki", Z/S "Lielgreiži", Z/S "Gāršas", Z/S "Sēnītes", Z/S "Kalnieši", SIA "Līga-Z", SIA "Autoserviss Birums", SIA "AK-12", Z/S „Zīvāni", Z/S „Laukmaļi", SIA "Medus kāre";

Celtniecība: SIA "Reinis", SIA "R.K.C.F. Renesanse";

Metālapstrāde: SIA "Lat-Met".

Sadzīves apstākļi

Izglītība

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES:

 • Jura Neikena Dikļu pamatskolas izglītības grupas Zilākalnā un Dikļos;
 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis" Kocēnos;
 • Pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" struktūrvienība Rubenē
 • Pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" grupa "Pīlādzītis" Bērzainē

PAMATSKOLAS:

 • Jura Neikena Dikļu pamatskola;
 • Kocēnu pamatskola;
 • Rubenes pamatskola;
 • Ziemeļvidzemes pamatskola (īsteno Speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem) Vaidavā un Dauguļos.

Veselības aprūpe

Novadā veselības aprūpes pakalpojumus sniedz:

 • Bērzaines feldšeru-vecmāšu punkts;
 • Dikļos - SIA Doktorāts „Kalmes", Annas Mironovskas ārsta prakse;
 • Dauguļos - Dauguļu feldšeru punkts;
 • Kocēnos - Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta prakse;
 • Rubenē - ģimenes ārsta palīgs Ināra Malceniece, ģimenes ārstes Ilze Kuzma, kā arī ir pieejama Laboratorisko izmeklējumu nodošana.
 • Vaidavā - Vaidavas pagasta feldšeru-vecmāšu punkts;
 • Zilākalnā - Zilākalna feldšeru punkts.

Sociālā palīdzība

Novadā sociālo palīdzību iedzīvotājiem sniedz pašvaldības Sociālais dienests (Kocēnu kultūras nama (Alejas iela 3, Kocēni) 1. stāvā).

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveide novadu attīstības centros ir uzsākta 2015. gadā. Tie darbojas sadarbībā ar pašvaldībām un nodrošina klientiem gan pašvaldību pakalpojumus (kā līdz šim), gan noteiktus valsts pakalpojumus. VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumus. Iedzīvotāji var saņemt arī informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā.

Kocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Kocēnu VPVKAC)
Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas Kocēnos telpās, adrese: Alejas ielā 4, Kocēnos.
E-pasts: koceni@pakalpojumucentri.lv  Tārunis:66954826, Mob.t.: 28675556

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.kocenunovads.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.