Informācija presei Sezonas darbi

ESF logo

ESF projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) tīmekļvietnē turpinās akcija "Sezonas darbi", darba meklētājiem piedāvājot iespēju ātri un ērti iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un pieteikties tām.  

 

NVA akcija „Sezonas darbi” tika uzsākta šī gada maijā, lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos. Darba devēji, kuri meklē sezonas darbiniekus, iesaistoties akcijā, reģistrē savus darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA filiālē visā Latvijā. Darba devēju pieteiktās sezonas vakances tiek operatīvi publicētas vienkopus un ik dienu aktualizētas sadaļā „Sezonas darbi” NVA tīmekļvietnes galvenajā lapā (nva.gov.lv), un darba meklētāji, kuri meklē sezonas darba iespējas, aktuālās sezonas darbu vakances NVA tīmekļvietnē var aplūkot, izvēlēties sev piemērotāko un pieteikties tai.

 

Kopš maija akcijā ir iesaistījušies 103 darba devēji, piedāvājot 1 783 vakances dažādās darbības jomās - būvniecībā, lauksaimniecībā, izmitināšanā un ēdināšanā, ieguves rūpniecībā, karjeru izstrādē un citās.  Šobrīd aktuālas ir 1302 brīvās darba vietas, kuras pieteikuši 49 darba devēji. Pieprasītākās profesijas augustā ir lauksaimniecības palīgstrādnieks, mūrnieks, sastatņu montētājs, ēku celtnieks, izolētājs, metālmateriālu metinātājs, sezonas lauksaimniecības strādnieks, galdnieks, kūdras ieguves palīgstrādnieks, zāģētājs, iesaiņotājs un citas. Darba devējiem, kuri meklē sezonas strādniekus, NVA filiālēs ir iespēja pieteikties arī vajadzīgo darbinieku atlases pakalpojumam.

 

Atgādinām, ka NVA reģistrētie bezdarbnieki, strādājot sezonas darbus, var saglabāt arī bezdarbnieka statusu, jo līdz šī gada 31.decembrim bezdarbniekiem ir pagarināts īslaicīgās nodarbinātības periods, proti – NVA reģistrētais bezdarbnieks saglabā bezdarbnieka statusu, kļūstot par darba ņēmēju divreiz 12 mēnešu periodā uz laiku, kas kopā nepārsniedz 120 dienas.

 

Sociālajā vietnē Facebook  ir izveidots NVA konts CV un vakanču portāls, kurā publicēta aktuālā informācija par darba piedāvājumiem un NVA aktivitātēm darba meklētāju atbalstam.
 

Sezonas darbi