PES konference

2021. gada 20.-22. aprīlī notiks Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla PES ieinteresēto pušu tiešsaistes konference “PES partnerību spēks”. Konferences gaitā diskusijās un darbnīcās nodarbinātības dienestu pārstāvji sastapsies ar citiem darba tirgus spēlētājiem, lai pārspriestu jaunākās tendences un labāko praksi partnerībā PES ietvaros šobrīd un nākotnē, nodrošinot pēc iespējas labāku atbalstu darba devējiem un darba meklētājiem.

Konferenci atklās Eiropas darba un sociālo tiesību komisārs Nikolass Šmits (Nicolas Schmit) un Johaness Kopfs (Johannes Kopf) PES tīkla priekšsēdētājs.

Programmā:

  • Otrdien, 20. aprīlī (09.30-14.00): PES partnerību ekosistēma (Introducing the PES Partnership Ecosystem)
  • Trešdien, 21. aprīlī (09.30-13.30): Praktiskās partnerības atbildes COVID (Practical Partnership responses to COVID)
  • Ceturtdien, 22. aprīlī (10.00-14.30): Nākotnes nodarbinātības dienestu ekosistēma (The Future Employment Service Ecosystem)

Dalībai konferencē līdz 15. aprīlim var pieteikties ikviens interesents. Konference norisināsies Zoom platformā, tās darba valoda ir angļu, daļēji tiks nodrošināts tulkojums franču, vācu un spāņu valodās: https://pesconference2021.gr8.com/?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Register+now+-+PES+Network+2021+stakeholder+conference%3A+the+power+of+PES+Partnerships&utm_campaign=