NVA direktore Evita Simsone

16. septembrī Ārvalstu Investoru padome Latvijā (FICIL) rīkoja diskusiju "Talent as the engine of recovery", kas norisinājās vienlaikus ar ikgadējo Latvijas Republikas Ministru kabineta un FICIL augsta līmeņa sanāksmi.

Diskusijā Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists Oļegs Krasnopjorovs sniedza ieskatu par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darba tirgu, bet Labklājības ministrs Gatis Eglītis, NVA direktore Evita Simsone un Izglītības ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta Direktora vietnieks zinātnes jomā Jānis Paiders ar investoriem pārsprieda darbaspēka politikas aktualitātes Latvijā, jautājumus par darbaspēka pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu, nākotnes prasmēm, elastīgu darbaspēku un izglītību.

FICIL norāda, ka Pasaules ekonomiskā foruma dati liecina, ka 50% darbaspēka tuvāko piecu gadu laikā būs jāuzlabo savas profesionālās prasmes - pat saglabājot esošo darbu, paredzams, ka piecu gadu laikā mainīsies ap 40% darba veikšanai nepieciešamo prasmju. Pasaules ekonomiskais forums uzsver, ka nozīmīga loma ir valsts iestādēm, kuras var piedāvāt atbalstu darbiniekiem, lai piemērotos mainīgajām darba tirgus prasībām. FICIL organizētajā paneļdiskusijā pārspriesta pašreizējā situācija un iespējas veicināt talantu izaugsmi kā ekonomikas atkopšanās procesa dzinējspēku. Sarunas temati bija pandēmijas radītās izmaiņas darba tirgū, atbildības par darbaspēkā pārvaldību Latvijā centralizācija,  kā arī proaktīva pieeja darbspēka prasmju uzlabošanā.

Diskusijas video