Vizuālo elementu ansamblis

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Kopš 2015. gada Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, sniedzot iespēju apgūt dažādas darba tirgū pieprasītās prasmes, papildināt jau esošās profesionālās zināšanas vai iegūt jaunu profesiju.  Vidēji gadā vairāk nekā 7 tūkstoši bezdarbnieku un darba meklētāju, iesaistoties neformālajā izglītībā, apgūst datorzinības vai svešvalodu programmas, 2 tūkstoši – mācās valsts valodu, bet 2,4 tūkstoši NVA klientu ik gadu iesaistās transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju mācībās. Profesionālās tālākizglītības programmas ik gadu apgūst vidēji 2,3 tūkstoši bezdarbnieku, bet profesionālās pilnveides izglītības programmas - 1,5 tūkstoši klientu.

Jau pirmo sešu mēnešu laikā pēc mācību pabeigšanas darbā iekārtojas līdz 35% to bezdarbnieku un darba meklētāju, kuri ir apguvuši datorzinību, svešvalodu vai valsts valodas neformālās izglītības programmas, un līdz 53% to NVA klientu, kuri mācījās transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadīšanu. Pēc profesionālās tālākizglītības programmu apguves pirmo sešu mēnešu laikā pēc mācību pabeigšanas darbā iekārtojas 46%, bet pēc profesionālās pilnveides programmu pabeigšanas – 41% bezdarbnieku.

2020. gada 1.pusgadā NVA atbalstīto mācību norisi ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid 19 izplatības ierobežošanai, tāpēc klientu iesaistes intensitāte šajā laikā samazinājās: svešvalodu un datorzinību programmas šī gada 1.pusgadā apguva 1867 bezdarbnieki un darba meklētāji, valsts valodas programmas - 509, transportlīdzekļu vadīšanu – 201, bet traktortehnikas vadīšanu – 537 NVA klienti. Profesionālās tālākizglītības programmu apguvē šī gada 1.pusgadā iesaistījās 710, bet profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē 328 NVA klienti. Jānorāda, kā pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī klātienes mācības tika apturētas, taču klientiem NVA nodrošināja iespēju iepriekš uzsāktās mācības turpināt attālināti, un šo iespēju izmantoja vairāk nekā 500 klientu, pārējie klienti izglītības programmu apguvi atsāka klātienē pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas.

Šobrīd mācību īstenošana un mācību kuponu izsniegšana bezdarbniekiem un darba meklētājiem visās NVA filiālēs ir atsākusies ierastajā kārtībā.

Labklājības ministrijas Apmācību komisija 2020. gada 13. jūlija sēdē ir apstiprinājusi “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu sarakstu, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu” un “Neformālās izglītības programmu sarakstu bezdarbnieku sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvei”. Profesionālās tālākizglītības programmu sarakstā tika iekļauta jauna 2.kvalifikācijas līmeņa 640 stundu programma – “Šuvējs”, savukārt neformālās izglītības programmu sarakstā tika iekļautas trīs jaunas programmas – “Digitālais mārketings”, “Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā” un “Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes”.

Lai nodrošinātu saviem klientiem iespēju apgūt jaunas zināšanas un darba tirgū pieprasītas profesijas un prasmes, NVA tuvākajā laikā organizēs izglītības iestāžu pieteikšanos mācību īstenošanai atbilstoši apstiprinātajiem sarakstiem.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai NVA mājaslapā www.nva.gov.lv