Informācija presei Jauniešiem
ESF logo

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina augstākās izglītības iestādes (universitātes, akadēmijas, augstskolas, koledžas, universitātes vai augstskolas aģentūras, ārvalstu augstskolas filiāles) pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai un iesaistīt savus studentus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas ir ieguvuši bezdarbnieka statusu, akadēmiskajam un pētnieciskajam darbam.

Pieteikumus pasākuma īstenošanai var iesniegt NVA filiālēs visā Latvijā.

Augstākās izglītības iestādēm tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt studentiem - iespēja iegūt darba pieredzi augstākās izglītības iestādē un tādejādi attīstīt darba iemaņas.

Studentam, piedaloties pasākumā līdz 6 mēnešiem, tiek nodrošināta stipendija - 10 euro dienā. Stipendijas apmērs mēnesī tiek aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Studentiem tiek nodrošināta apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, obligātās veselības pārbaudes, izdevumu segšana individuālo aizsarglīdzekļu iegādei COVID izplatības mazināšanai.

Kā augstākās izglītības iestāde var pieteikties pasākuma īstenošanai?

  1. solis
  2. solis
    • Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā tiks īstenots pasākums. Pieteikumu pasākumam iesniedz NVA filiālē klātienē, nosūtot pa pastu vai nosūtot to uz NVA filiāles e-pastu - parakstot ar drošu elektronisko parakstu. NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.


Pieteikumus izvērtē NVA filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija un informē augstākās izglītības iestādi par pieņemto lēmumu.

Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem” ietvaros.