EURES Informācija presei
30. jūnija NVA un EURES tiešsaistes raidījuma “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tēma - remigrantu bērnu integrācija Latvijas izglītības sistēmā

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti veido jau piecpadsmito cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu. Jūnija raidījumā meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas aktuāli remigrantu ģimenēm ar bērniem. Skaidrosim, kā bērnu iekārtot bērnudārzā vai skolā Latvijā,  kā notiek remigrantu bērnu iekļaušanās izglītības sistēmā, kādas ir latviešu valodas apguves iespējas. Raidījums būs skatāms 30. jūnijā plkst. 16.00 EURES Latvia Facebook lapā (https://www.facebook.com/eureslatvia).  

Raidījuma vadītājs NVA EURES konsultants Andris Segliņš uz sarunu aicinās Izglītības un zinātnes ministrijas vecāko eksperti Olitu Arkli. Raidījuma skatītāji uzzinās, kā Latvijā notiek bērnu reģistrācija bērnudārzā, kādi dokumenti ir nepieciešami, kādas ir bērnu ēdināšanas izmaksas un kādi atvieglojumi paredzēti pirmskolas izglītības iestādēs. Informēsim arī par remigrantu bērnu reģistrāciju Latvijas skolās, izglītības salīdzināšanu un uzņemšanas kārtību klasēs, kā arī par  jauniešu ar vājām latviešu valodas zināšanām integrēšanu Latvi­jas skolu izglītības sistēmā - aktivitātēm, programmām, valodas apguves iespējām diasporas un remigrantu bērniem.

Tiešsaistes translācijas sekotāji EURES Latvia Facebook lapas komentāru sadaļā varēs uzdot savus jautājumus, kā arī, ja nepieciešams, vienoties par NVA EURES konsultantu individuālajām konsultācijām.

Tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” NVA EURES konsultanti veido, balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu ekspertus, lai sniegtu remigrantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu, nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas deklarēšanu,  iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā,  kā arī citiem remigrantiem svarīgiem jautājumiem.

2022. gada 28. aprīlī NVA EURES Latvia Facebook lapā bija iespēja sekot četrpadsmitajam cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumam, kas tika veidots sadarbībā ar CSDD ekspertiem. Raidījumā tika skaidroti transportlīdzekļu īpašniekiem aktuālie jautājumi, piemēram, kāda Latvijā ir ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu pārreģistrēšanas kārtība, kā jāveic tehniskā apskate, vai Latvijā ir derīgas ārvalstīs izsniegtās autovadītāja apliecības u.c.

Visu iepriekšējo cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu ieraksti jebkurā laikā ir pieejami EURES Latvia Facebook lapā:

 1. "EURES atbalsts remigrācijai": https://fb.watch/3UqqTbO-9y/
 2. "Bezdarbnieka pabalsts un tā eksports": https://fb.watch/3UmuRY0ysW/
 3. ''Dzīvesvietas deklarēšanu un uzturēšanās Latvijā'': https://fb.watch/4LxhPszSR7/  
 4. "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā": https://fb.watch/5bmCYbQBcb/   
 5. "Starpvalstu nodokļu jautājumi": https://fb.watch/60amV9Hxwb/
 6. "Ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā": https://fb.watch/v/1-cRzmPvN/
 7. "Veselības pakalpojumi Latvijā'': https://fb.watch/73yxExMop2/
 8. "NVA bezmaksas karjeras konsultācijas": https://fb.watch/7l12-pA1C7/
 9. "Pensijas Eiropas Savienībā": https://fb.watch/8mjIMLLPNw/
 10. "Attālinātais darbs un sociālais nodrošinājums": https://fb.watch/8WofL-R1L4/
 11. "Pabalsti ģimenēm ar bērniem Latvijā": https://fb.watch/9BUifS3JEL/
 12. "Muitas jautājumi, atgriežoties Latvijā": https://fb.watch/a16WhGAd7X/
 13. "NVA tiešsaistes darba dienas Latvijā": https://fb.watch/cd26S6lcnI/
 14. "Transportlīdzekļu ievešanas un ārvalstīs izsniegto autovadītāja apliecību lietošanas kārtība” https://fb.watch/cWi6oS6qmv/

NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam!

Ja Jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports u.c.) vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA EURES konsultantiem.

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures

E-pasts: eures@nva.gov.lv

Facebook: https://www.facebook.com/eureslatvia

Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats: https://ej.uz/zze4

ESF logo

ESF projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”