Jaunumi

2023.gadā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumus izmantoja 8 519 darba devēji, to skaitā 1 874 jaunie sadarbības partneri. 2023. gada 12 mēnešos darba devēji bija reģistrējuši NVA kopumā 87 330 brīvas darbavietas: Rīgas reģionā gada laikā reģistrētas 56 789 brīvas darbavietas, Kurzemes reģionā – 8 887, Vidzemes reģionā – 8 077, Latgales reģionā – 7 218 un Zemgales reģionā – 6 359 brīvas darbavietas. 485 darba devēji 2023. gadā bija reģistrējuši 3 789 brīvās darbavietas ar attālināta vai daļēji attālināta darba iespējām.

2023.gada decembra beigās visvairāk brīvo darbavietu bija būvniecības/nekustamā īpašuma (36%), transporta/loģistikas (17%) un ražošanas jomā (13%  no kopējā brīvo darba vietu skaita). 2023.gada beigās vispieprasītākās augstas kvalifikācijas profesijas bija programmētājs (93 brīvas darbavietas), māsa/vispārējās aprūpes māsa (70), sociālais aprūpētājs (52), pirmsskolas izglītības skolotājs (46), vadītājs/ direktors/ pārvaldnieks (44), lidmašīnas komercpilots (43), elektrotehniķis (40), metināšanas tehnologs (40), vispārējās pamatizglītības skolotājs (38), sistēmanalītiķis (35). Aizvadītā gada nogalē vispieprasītāko vidējās kvalifikācijas profesiju vidū bija kravas automobiļa vadītājs (2 314), betonētājs (444), pavārs (410), mūrnieks (405), metālmateriālu metinātājs (356), savukārt pieprasītākās zemas kvalifikācijas profesijas bija palīgstrādnieks (2 418), būvstrādnieks (2 037), ceha strādnieks (217), remontstrādnieks (201), sezonas lauksaimniecības strādnieks (190), virtuves darbinieks (140), apkopējs (103).

2023.gadā darba devēju reģistrētajām 13 296 brīvajām darba vietām NVA palīdzēja piemeklēt vajadzīgos darbiniekus, sniedzot personāla atlases pakalpojumu. 32 darba devējiem, kuri meklēja darbiniekus, 2023.gadā tika organizētas tiešsaistes tikšanās ar darba meklētājiem. Iespēju ar NVA finansiālu atbalstu vajadzīgos darbiniekus apmācīt savos uzņēmumos izmantoja 125 darba devēji.  

Darba devējiem NVA piedāvāto pakalpojumu un pasākumu klāsts ir plašs: vakanču reģistrēšana, darbinieku atlase, NVA CV un vakanču portāls, tiešsaistes tikšanās ar darba meklētājiem, vakanču gadatirgi, vajadzīgo darbinieku apmācība sadarbībā ar darba devējiem, reģionālās mobilitātes atbalsts, subsidētās nodarbinātības pasākumi, algoti pagaidu sabiedriskie darbi, atbalsts bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku, pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos, darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība u.c. Detalizētāka informācija par NVA pakalpojumiem darba devējiem pieejama NVA vietnes sadaļā “Piedāvāju darbu

Infografika: