Labklājības ministrijas logo

Jūijā un augustā aktīvi norisinās Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana un dažādos darbos līdz šim iesaistīti 4302 skolēni, no tiem darbu augustā uzsāka 1680 skolēni (uz šodienu strādā 1776), izveidotas 4238 darba vietas, no kurām augustā – 1674. Lielākie darba devēji pēc izveidoto darba vietu skaita ir SIA MAXIMA LATVIJA – 172 darba vietas, Liepājas pašvaldības aģentūra "NODARBINĀTĪBAS PROJEKTI" – 100 darba vietas, JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA – 86 darba vietas, SIA Olimpiskais centrs "Ventspils" – 79 darba vietas, Saldus novada pašvaldība – 76 darba vietas.

Visbiežāk skolēni strādā tādās profesijās kā palīgstrādnieks, labiekārtošanas strādnieks, apkopējs, pārdevēja palīgs, virtuves strādnieks, viesmīlis, skolotāja palīgs, klientu apkalpošanas speciālists un citas.

Visvairāk vasaras darba iespēju skolēniem tiek piedāvāts Rīgas reģionā, kur darba vietas jauniešiem izveidojuši 155 darba devēji, no tām 90 darba vietas pieteiktas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālajā filiālē. NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumos Rīgas reģionā ir iesaistījušies kopumā 1164 jaunieši. Skolēnu nodarbinātības ziņā aiz Rīgas reģiona seko Kurzeme.

Reģions

Skaits/ % no kopskaita

Kurzemes reģions

1031

24,0

Latgales reģions

748

17,4

Rīgas reģions

1164

27,0

Vidzemes reģions

597

13,9

Zemgales reģions

762

17,7

Kopā

4302

 

Viens no uzņēmumiem, kas aktīvi izmanto skolēnu vasaras nodarbinātības programmas iespējas, ir Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, kurā nodarbināti 23 skolēni, kas palīdz rūpēties par dzīvniekiem, sakopj teritoriju, rūpējas par kārtību biļešu iegādes un automašīnu iebraukšanas zonā.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūras direktori Evitu Simsoni šodien tikās ar zoodārza vadību un pārrunāja skolēnu vasaras nodarbinātības programmas jautājumus, kā arī tikās ar skolēniem. Ministre uzsver, ka COVID-19 pandēmijas radītās ekonomiskās grūtības uzņēmēju interesi par programmu nav būtiski samazinājušas, arī skolēnu interese par iespēju piepelnīties ir liela: 

“Iespēja vasarā strādāt ir nozīmīga gan skolēniem, gan vecākiem, jo īpaši pēc laika, kas pavadīts sociāli distancējoties. Arī uzņēmējiem darba rokas ir vajadzīgas. Jomas, kurās skolēni strādā šogad, ir ļoti dažādas, tostarp vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, apstrādes rūpniecība, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, arī lauksaimniecība.”

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone: „Izmantojot iespēju ar NVA atbalstu vasaras brīvlaikā strādāt, skolēni iegūst viņu profesionālajā nākotnē ļoti noderīgas praktiskas zināšanas par darbu un darba tiesiskajām attiecībām, darba vidi un darba pienākumiem, iemācās noslēgt darba līgumu, veidot darba attiecības ar kolēģiem. Ik gadu no daudziem darba devējiem, kas piedalās NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, mēs saņemam labas atsauksmes par jauniešu darbu. Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums – tas ir nozīmīgs ieguldījums skolēnu profesionālajā nākotnē.”

Lai gan Covid-19 pandēmijas dēļ skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu sākotnēji atcēla, epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, tika pieņemts lēmums programmu īstenot un tajā iesaistīt līdz 7000 skolēnu. 

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai valstī kopumā pieteicās 742 darba devēji un dalībai programmā reģistrējās vairāk nekā 9000 jauniešu. Programmas īstenošanai novirzīts finansējums 1,7 miljonu eiro apmērā.