Cilvēki ar redzes traucējumiem var veikt dažādus viņiem piemērotus darbus.

Darba piemērotība ir atkarīga no redzes bojājuma smaguma.

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem darbā palīdz citas maņas: tauste, dzirde un oža.

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem darbā palīdz specializētas datortehnoloģijas.

Piemēroti darbi cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Cilvēki ar redzes invaliditāti var veikt darba pienākumus, kur var izmantot citas maņas vai specializētas datorprogrammas un komunikācijas tehnoloģija.

Neredzīgiem cilvēkiem nereti īpaši attīstīta ir smaržu un garšu uztvere. Var būt īpaši attīstīta muzikālā dzirde.

Cilvēki ar redzes invaliditāti, kuriem ir stabils redzes atlikums, var strādāt dažādās profesijas, izmantojot atbilstošo pielāgojumu, piemēram:

 • datorsistēmu un datortīklu administrators, datorsistēmu testētājs
 • instrumentu mūziķis, ansambļu un koru koncertmeistars, mūzikas instrumentu skaņotājs;
 • cepurnieks, pinējs;
 • bibliotekārs tulks;
 • jurists;
 • stādu audzētājs, dārznieka palīgs;
 • pastnieks, kopēšanas iekārtu operators, šuvējs, apkopējs, sētnieks;
 • tirdzniecības aģents;
 • mūzikas, sporta, vēstures skolotājs, interešu pulciņa vadītājs;
 • sociālais rehabilitētājs, sociālais darbinieks.

Neredzīgi cilvēki var strādāt darbus, kur izmanto citas maņas vai specializētās datorprogrammas un citas komunikācijas tehnoloģijas, piemēram:

 • intervētājs pa tālruni ar ekrānlasošo programmu;
 • tirdzniecības aģents pa tālruni;
 • instrumentu mūziķis, mūzikas instrumentu skaņotājs, koncertmeistars;
 • pinējs, adītājs, tamborētājs;
 • mūzikas skolotājs;
 • tulks;
 • masieris;
 • klientu apkalpošanas operators pa tālruni.

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir īpaši jāpielāgo darba vieta.

Atkarībā no redzes traucējuma smaguma jānodrošina:

 • izteikti krāsu kontrasti;
 • atbilstošs apgaismojums;
 • drošs un pārskatāms telpas iekārtojums.

Neredzīgiem cilvēkiem dators jāaprīko ar speciālā (Braila) raksta rindu un ekrānlasošo programmu.

Kā palīdzēt iejusties darba kolektīvā cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Darba telpā svarīga laba akustika. Jāizvairās no trokšņa.

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem sarunā ar kolēģiem palīdz mierīga sarunu partnera balss un tās tembrs, skaļums, stils, temps, intonācija utt.