Psihiskie traucējumi var būt gan garīgās attīstības traucējumi, gan citu veidu saslimšanas, kas var neietekmēt garīgo attīstību.

Garīgās attīstības traucējumi ir saistīti ar savādāku vai nepilnīgu intelektuālo spēju attīstību, kas ietekmē informācijas uztveri un mācīšanās spēju. Tie izpaužas kā kognitīvo funkciju (atšķirīgas uzmanības, uztveres, atmiņas, domāšanas, iztēles, vispārināšanas spējas) un adaptācijas (emocionāla nestabilitāte, savdabīga komunikācija) traucējumi. Garīgās attīstības traucējumi var būt vairāk vai mazāk izteikti. Uzdevumi, kas paredz garīgo piepūli, var prasīt ilgāku laiku un veikties mazāk, nekā uzdevumi, kas saistīti ar vienkāršu darbu izpildi vai darbu, kas prasa fizisko slodzi.

Pie psihiskiem traucējumiem pieder arī plašs spektrs ar citām saslimšanām, kas var attīstīties dažādi. Tā kā pārsvarā šīm saslimšanām ir raksturīgi saasinājumi, cilvēkam ir nepieciešams regulāri lietot medikamentus un ievērot ārstēšanas režīmu. Parasti šiem cilvēkiem nav pazemināts intelekts. Saņemot atbalstu (piemēram, no tuvākā sociālā loka) un pastāvīgu ārstēšanu (t.sk. medicīnisko uzraudzību), veselības stāvoklis ir stabils un cilvēki var strādāt praktiski ikvienu darbu, kas ikdienā nav saistīts ar augstu intensitāti un paaugstinātu stresu.

Kāds darbs ir piemērots?

Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem var strādāt dažādās nozarēs, piemēram:

Cilvēki ar psihiskām saslimšanām spēj strādāt dažādās profesionālās darbības jomās, ņemot vērā esošo veselības stāvokli un ievērojot ārsta norādīto režīmu un medikamentu lietošanu, piemēram:

 • Vadība - projekta vadītājs, mazumtirdzniecības veikala vadītājs
 • Administrēšana - biroja administrators, projektu asistents, lietvedis
 • Komunikācija un mediji - sabiedrisko attiecību speciālists
 • Poligrāfija - iespiedējs
 • Transports un loģistika - automobiļu mehāniķis, autoatslēdznieks, noliktavas pārzinis, noliktavas strādnieks
 • Ekonomika un finanses - grāmatvedības uzskaitvedis, grāmatveža palīgs
 • Informācijas tehnoloģijas - informācijas ievadīšanas operators, datu ievades operators
 • Tirdzniecība - mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
 • Nekustamais īpašums - namu pārzinis, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
 • Būvniecība - būvnieks, apdares darbu strādnieks, ceļu meistara palīgs
 • Kokapstrāde - būvgaldnieks, kokapstrādes iekārtu operators, galdnieka palīgs
 • Elektrotehnika, enerģētika  - elektriķis
 • Pārtikas rūpniecība - konditors, sagādnieks, ceha strādnieks, cepējs
 • Lauksaimniecība - lauksaimniecības strādnieks, laukstrādnieks, lopkopis
 • Pakalpojumu joma - klientu apkalpošanas speciālists, saimniecības pārzinis, šuvējs, palīgšuvējs, dāvanu noformētājs, nomas punkta darbinieks, mēbeļu montieris.

Nereti cilvēki ar psihiskām saslimšanām ir apdāvināti mākslinieciskajā daiļradē.

Vai būs jāpielāgo darba vieta?

Psihisko traucējumu gadījumā īpaša darba vietas pielāgošana nav nepieciešama. Darbiniekiem ar garīgās attīstības traucējumiem būtu vēlams sagatavot darba veikšanas instrukciju viegli uztveramā valodā vai shēmu, kurā attēloti darba veikšanas pamatsoļi.

Kā veidot komunikāciju?

Iepazīstinot cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem ar darba pienākumiem, var būt nepieciešams uzskatāmi parādīt veicamās darbības un ļaut izmēģināt konkrētā darba posmus, lai pārliecinātos, vai un kā darbinieks sapratis veicamo uzdevumu. Šiem cilvēkiem ir svarīga viennozīmīga informācija un nepieciešams ilgāks laiks ievadīšanai darbā un mācībām; kolēģu atbalsts un palīdzība, uzsākot darbu, kā arī iespējami elastīgāki darba nosacījumi. Mainoties darba apstākļiem vai uzdevumiem, var būt nepieciešama atkārtota ievadīšana darbā un apmācība darbam jaunā situācijā, kas saistīts ar personas ierobežoto vispārināšanas spēju – vienas un tās pašas zināšanas un prasmes pielietot citā situācijā.

Nodarbinot personu ar garīgās attīstības traucējumiem, sākotnējā periodā bieži ir nepieciešams atbalsta personas pakalpojums, ko nodrošina, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra pasākuma noteiktām personu grupām ietvaros.

Cilvēki ar psihiskām saslimšanām jāiepazīstina ar darba pienākumiem un apstākļiem lietišķi labvēlīgā gaisotnē. Atsevišķos gadījumos, ja cilvēkam ir grūtības komunikācijā, var būt nepieciešams ilgāks laiks ievadīšanai darbā. Darba laikā šiem cilvēkiem var būt vajadzīgas dažu minūšu pauzes, kā arī pēc iespējas - elastīgs darba laiks. Labi, ja kādam kolēģim ir informācija par darbinieka saslimšanas raksturu un izpratne, kā jārīkojas slimības saasinājuma gadījumā.