Inese Mežaka pēc profesijas, ko savulaik bija ieguvusi Republikāniskajā arodapmācības un rehabilitācijas centrā, ir šuvēja. NVA īstenotā ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros viņa strādā par asistentu personām ar invaliditāti biedrībā „Cerību spārni”.

Inese stāsta:

- Pirms daudziem gadiem biju strādājusi kā brīvprātīgā Siguldas novada pašvaldības Dienas centrā, vēlāk reģistrējos NVA, ieguvu bezdarbnieka statusu un filiāles darbinieki informēja par šo darba iespēju. Izvēli izdarīt palīdzēja arī NVA apmeklētās karjeras konsultācijas. Pirmā darba diena bija ļoti jauka, jo uzņēmuma darbības joma pirms darba attiecību uzsākšanas jau bija pazīstama, kolektīvs arī bija lielākoties zināms, līdz ar to grūtību nebija. Mani darba pienākumi - palīdzēt personām ar invaliditāti pārvietoties biedrības Dienas centrā, veikt pašaprūpi, palīdzēt ēdienreizēs, palīdzēt nodarbībās, pavadīt klientus pie ārsta, pastaigā.
Man ir ļoti laba sadarbība ar darba vadītāju, viņa vadībā esmu apguvusi,, kā strādāt ar bērniem, kas cieš no autisma, kā pozicionēt personas ar invaliditāti. Komunikāciju ar darba devēju arī vērtēju ļoti augsti. Visi kolēģi ir saprotoši un vienmēr gatavi sniegt atbalstu un dalīties zināšanās.
Darbs man ļoti patīk. Turklāt darba vieta atrodas netālu no dzīves vietas. Gribu mācīties un paaugstināt kvalifikāciju, vēlos padziļināt zināšanas par cilvēku aprūpi, medicīnu. Vēlos strādāt vairāk ar cilvēkiem, kas cieš no garīga rakstura traucējumiem. No NVA vēlētos, kaut šis projekts tiktu pagarināts, un būtu iespēja strādāt ilgāku laiku.”


Esam gatavi palīdzēt darbiniekiem ar invaliditāti iekļauties darba vidē

Kolēģe Diāna Inesi raksturo tā:

- Inese ar mums bija pazīstama jau agrāk, tāpēc iejusties kolektīvā bijis ļoti viegli. Arī iepriekš iegūtā darba pieredze palīdz pienākumu izpildē. Viņai viss padodas ļoti labi, visvairāk patīk strādāt darbnīcās, kurās palīdz cilvēkiem ar invaliditāti. Regulāri pārrunājam dažādus jautājumus, kas rodas darba procesā. Inese labprāt dalās ar saviem novērojumiem.


Biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina uzsver, ka viens no biedrības darbības mērķiem ir veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem. Visi kolēģi tiek uztverti vienlīdzīgi, un prasības ir tādas pašas, kā pret citiem kolēģiem. Inese Mežaka bija jau pazīstama, jo iepriekš viņa sadarbojās ar Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centru. Uzsākot darba attiecības, Inese tika iepazīstināta ar darba pienākumiem un darba drošības noteikumiem. Darba laiks un darba vieta Inesei nebija īpaši jāpielāgo. Viņai ir pietiekoša kompetence darba uzdevumu izpildei, bet, ja darba pienākumus veicot, rodas jautājumi vai ir nepieciešams padoms, viņa nāk pie darba vadītāja vai kolēģiem un droši jautā.

Biedrība arī agrāk bija nodarbinājusi cilvēkus ar invaliditāti. Gūtā pieredze ļauj iegūtās zināšanas pielietot ikdienā, motivējot, ceļot cilvēku ar invaliditāti pašapziņu, ļaujot katram iesaistīties biedrības ikdienā. Bieži vien uzņēmēji baidās ņemt darbā darbiniekus ar invaliditāti, bet tas nav attiecināms uz biedrību “Cerību spārni”, jo mēs esam gatavi palīdzēt darbiniekiem ar invaliditāti iekļauties darba vidē. Ļoti ceram, ka Inesei būs iespēja turpināt darba attiecības mūsu biedrībā. Mums padomā ir reģistrēt sociālo uzņēmumu, tādējādi nodrošinot darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti,- teic Eva Viļķina.