Elfam Barkānam ir vidējā profesionālā izglītība, viņš ir grāmatvedis, šobrīd studē filozofiju. Iespēju strādāt subsidētā darba vietā kā grāmatveža palīgam radās pateicoties Jauniešu garantijas atbalstam. Darba vieta tika izveidota nodibinājumā “Latvijas operetes fonds”.

 

- Toreiz biju pieteicies uz citu nodarbinātības pasākumu, bet tad atskanēja zvans un piedāvājums no NVA. Tas bija gana pārsteidzoši un operatīvi, jo NVA darbinieki noreaģēja uz manu situāciju ātrāk nekā biju gaidījis, un tiku iesaistīts projektā, - atceras Elfs.


Viņam jau ir bijusi neliela darba pieredze, Elfs bija sniedzis grāmatvedības pakalpojumus, strādājis nelielus gabaldarbus, taču iepriekš viņš nebija nodarbināts pilnu darba laiku. Par savu dalību projektā Elfs stāsta:

 

- Uzteikt vajadzētu NVA darbiniekus, ar kuriem es satikos, jo katrs centās palīdzēt cik vien iespējams, nekad neradās iespaids, ka kāds darbinieks nebūtu profesionāls vai nesniegtu gana lielu atbalstu. Kad stājos darbā, man jau bija pamatzināšanas grāmatvedībā, kuras man ļoti noderēja, veicot darba pienākumos. Ar darba devēju un kolēģiem sadarbība bija atbilstoša, bez problēmsituācijām. Kolēģi bija jaunieši, tādā pašā situācijā kā es pats, tātad nebija nekādu šķēršļu iejusties kolektīvā. Sākumā strādāju mazā kabinetā Dzirnavu ielā, tad, laikam ejot, darba vieta tika pārcelta uz lepno Vaļņu ielu, kas jau mainīja visu, jo tur nokļūt bija daudz ērtāk.

 

Esmu ar redzes problēmām, tāpēc darba vieta tika pielāgota, iegādājoties jaunu galdu, krēslu un arī datora monitoru. Kad sāku studēt pilna laika klātienē, no projekta aizgāju, bet iegūtā pieredze deva gana daudz pārliecības par sevi, lai tagad jau veidotu savu uzņēmējdarbību. Uzņēmums, kura dibināšanas procesā pašlaik esmu, ir saistīts ar grāmatvedības pakalpojumiem, bet es mācos Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē. Varētu domāt, ka grāmatvedībai ar filozofiju ir mazs sakars, bet tā tas noteikti nav, šīs jomas ir ļoti noderīgas viena otrai.


Pierādījums profesionālajai un personības izaugsmei


Latvijas operetes fonda, Operetes un muzikālā teātra biedrības valdes priekšsēdētāja Agija Ozoliņa-Kozlovska uzskata, ka projekts „Jauniešu garantijas” ir laba iespēja, pirmkārt, atbalstīt jauna cilvēka ar īpašām vajadzībām iekļaušanos darba vidē un apritē, viņa socializēšanos, integrēšanos un izaugsmi un, otrkārt, nodrošināt uzņēmumā nepieciešamo funkciju izpildi topošajam Operetes teātrim.

 

- Mēs to tagad kopā veidojam no jauna, - uzsver Agija Ozoliņa-Kozlovska. - Man bija nepieciešams darbinieks, kas izprastu NVO specifiku, zinošs, atbildīgs, precīzs un ieinteresēts liela, kopīga mērķa īstenošanā – Operetes atdzimšanas idejai. Lai gan, uzsākot mūsu sadarbību, Elfam bija visai neliela darba pieredze, viņa izglītība, spriestspējas un mērķtiecība bija labs pamats produktīvai sadarbībai. Viņš ātri apguva nepieciešamās iemaņas un specifiku. No savas personīgās pieredzes zinu, ka cilvēks var paveikt daudz, ja vien vēlas apgūt un iemācīties jauno, nezināmo. Un šis gadījums ir pierādījums straujai profesionālajai un personības izaugsmei.

 

Nekāda īpaša sagatavošana Elfam nebija nepieciešama. Tikai tik daudz, lai ievadītu pienākumu pārņemšanā, kā jau jebkurā jaunā darba vietā, uzsākot darba attiecības. Elfs strādāja parastu darba laiku – 5 dienas nedēļā, 8 stundas dienā. Protams, respektēju viņa personīgās vajadzības un īpatnības, tāpat kā jebkuram darbiniekam.

 

Pirms darba attiecību uzsākšanas, Elfs iepriekš bijis tāds „mājas bērns”, bet viņam bija nepieciešamība pēc pašapliecināšanās. Jauni iespaidi, jaunas izjūtas, pārdzīvojumi, atbildība. Viņš ļoti ātri iekaroja autoritāti un respektu kolēģu vidū, uzņemoties pat zināmu līdera lomu. Pēc pašiniciatīvas kļūstot par vidutāju gadījumos, kad bija radušās kādas nesaprašanās vai nesaskaņu situācijas kolēģu, tādu pašu jauniešu vidū, dažkārt, esot filozofiski noskaņots, Elfs bija savas pozīcijas un tiesību aizstāvis komunikācijā ar darba vadītāju.

 

Darbinieka ar invaliditāti nodarbināšanu vērtēju ļoti pozitīvi. Kā jebkura cita darbinieka ienākšanu kolektīvā. Svarīgi ir, kāda attieksme ir katram konkrētajam cilvēkam pret darbu, sevi un pret kolēģiem. Ir jābūt mērķim dzīvē, konkrētajā dzīves periodā. Elfs šajā ziņā ir ļoti mērķtiecīgs, viņš zina ko grib un tāpēc esmu pārliecināta, ka sasniegs iecerēto.

 

Varu teikt, ka šis jauniešu projekts jaunā cilvēka izaugsmei un turpmākajai dzīvei ir ārkārtīgi vērtīgs. Redzu, ka jaunieši pašapliecinās, mainās, ka viņiem ir svarīgi būt sabiedrība, darba vidē. Viņi iemācās saprast jēdzienus – pienākums, atbildība, mērķis, uzdevumi, kas ir labs pamats viņu turpmākai sekmīgai dzīvei. Arī turpmāk piedāvāšu darbu cilvēkiem ar invaliditāti. Neredzu nekādu iemeslu, lai to nedarītu. Man ir interesanti ar viņiem strādāt! Arī es no viņiem un ar viņiem mācos! Mācos pacietību, dzīves mīlestību, mācos novērtēt to, kas katram dots, unikāli dots!

 

Šobrīd Elfs Barkāns ir LU students, tātad vairs nevar piedalīties šajā subsidētajā projektā „Jauniešu garantijas”. Mēs esam vienojušies par darba attiecību turpināšanu ārpus NVA projekta, jo projekta ietvaros viņš ir izaudzis un sevi pierādījis kā vērtīgs un kompetents darbinieks.