Bauskas filiāle

Iecavas novads

Novada tīmekļa vietne:

www.iecava.lv

 

 

Iedzīvotāju skaits: 8 424
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 5 343 (2018NVA un CSP dati)

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statustikas pārvalde

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Iecavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada II. ceturksnī NVA Bauskas filiālē tika reģistrētas 400 brīvas darba vietas. No tām vairums-206-vienkāršās profesijas; kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 55; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki -38; kvalificēti strādnieki un amatnieki -26; vecākie speciālisti-20; kalpotāji-20; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri-18; speciālisti-11 un vadītāji-6 vakances. Papildus informācija par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm var redzēt (dokumenta nosaukums “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”) NVA tīmekļa vietnē.

Vislielākais nodarbināto skaits Iecavas novadā ir izglītības nozarē – 20%, apstrādes rūpniecībā – 18,7%, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā/automobiļu un motociklu remontā – 16,3% un lauksaimniecībā, mežsaimniecībā – 14,7%.

Attīstītākās nozares ir lauksaimniecība un ar to saistītā rūpnieciskā ražošana, produktu pārstrāde, mežizstrāde un kokapstrāde. Lauksaimniecībā galvenā nozare ir augkopība, tajā skaitā labi attīstīta ir dārzeņkopība gan segtajās, gan atklātajās lauka platībās, samērā maz lopkopības. Savu vietu ir atradusi arī netradicionālā lauksaimniecība. Lauku uzņēmēji nodarbojas ar dekoratīvo putnu, trušu un briežu audzēšanu. Attīstās biškopība un zirgkopība. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir viens no lielākajiem resursiem novadā. No kopējās platības tā aizņem 46.5%, meži - 42.4%.

Iecavas novads ir vieta, kur uzņēmīgi cilvēki var piepildīt savus sapņus un radīt uzņēmumus ar labi apmaksātām darba vietām, jo novadam ir būtiskas konkurences priekšrocības – tas atrodas tranzīta ceļu krustcelēs, netālu no lielpilsētām un šeit ir auglīga, labi iekopta zeme. Uzņēmējdarbības iniciatīva Iecavas novadā tiks augstu vērtēta un atbalstīta un, pateicoties uzņēmumu daudzveidībai, tiks nodrošināta novada ekonomiskā stabilitāte.


Vidējā darba samaksa:


Vidējā bruto darba alga Iecavas novadā (2018. gada 1.ceturksnī):

 •  EUR 707 (Sabiedriskajā sektorā);
 •  EUR 708 (Vispārējās valdības sektorā);
 •  EUR 813 (Pašvaldības sektorā);
 •  EUR 1 492 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide 

Plašie, iekoptie un auglīgie tīrumi, kā arī Iecavas novada labā sasniedzamība un tuvums lielākajai Baltijas pilsētai – Rīgai (Ziemeļu dienvidu virzienā novadu šķērso autoceļš Rīga-Bauska, kas ir starptautiskās automaģistrāles VIA Baltica posms) – nosaka to, ka novadā izveidojušies uzņēmumi, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Šī saimniecības sektora attīstība tiek, balstīta uz rūpīgu plānošanu, mērķtiecīgi, un, racionālā veidā attīstot meliorācijas sistēmas, ceļu infrastruktūru, energoapgādi. Īpaša nozīme tiek pievērsta novada jaunatnes darbaudzināšanai, pārliecinot jauniešus iesaistīties lauksaimnieciskajā ražošanā ar labām peļņas iespējām šeit pat – Iecavas novadā.

Iecavas novadā ir salīdzinoši mazs uzņēmumu skaits. Lielākā daļa (246 jeb 63,1%) no visām novada ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām ir mikrouzņēmumi.

 

Ražošanas apjoma un nodarbināto skaita ziņā lielākie uzņēmumi Iecavas novadā:

 • SIA "IECAVNIEKS&CO" - pārtikas produktu ražošana (rapšu, linsēklu kaņepju eļļas u.c. produkti, graudu pirmapstrāde);
 • AS "BALTICOVO" – olu un olu produktu ražošana;
 • SIA "LETIS” – dažādu dārzeņu un zaļumu audzēšanu atklātās un slēgtās platībās;
 • SIA "VIZULO" – LED gaismekļu ražošana (lielāko daļu saražotā eksportē uz 27 valstīm);
 • SIA "Zemgales granulas" - skaidu brikešu ražošana;
 • SIA "Jaunpagasts pluss" (Iecavas spirta dedzinātava) - biodegvielas piedevu ražošana;
 • SIA "Spals" - mēbeļu ražošana;
 • SIA "Skujenieki" - kokaudzētava (dekoratīvie skujkoki, dekoratīvie lapu koki un krūmi, meža stādāmais materiāls).

Datu avots: Novada mājas lapa un Iecavas novada statistika pēc LURSOFT datiem

 

Sadzīves apstākļi

Iecava atrodas Latvijas centrālajā daļā, kur satiekas Zemgales līdzenums, Rīgas smiltāju zemiene un Viduslatvijas nolaidenums. Administratīvais centrs – Iecava - atrodas 21 km attālumā no Bauskas, 30 km attālumā no Jelgavas un 45 km attālumā no Rīgas. Iecavā dzīvo vairāk nekā 60% novada iedzīvotāju. Iecava ir novada sabiedriskās un kultūras dzīves centrs, šeit atrodas nozīmīgākie sabiedriskās apkalpes objekti.

Iecavas novada pašvaldība atzīta par uzvarētāju konkursā «Eiropas Gada pašvaldība 2013» novadu grupā.

Iecavas novada bērniem un jauniešiem ir nodrošināta iespēja izglītoties astoņās izglītības iestādēs: vidusskolā, pamatskolā, divās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātpamatskolā, speciālajā internātpamatskolā, mūzikas un mākslas, kā arī sporta skolā. Novadā nav profesionālās un augstākās izglītības iestāžu. Vairāk par izglītības iestādēm ŠEIT.

Ar sporta pasākumiem, aktīvās atpūtas iespējām, un iespēju nodarboties ar dažādiem sporta veidiem un aktivitātēm novadā ir apmierināti lielākā daļa – 62,3% aptaujāto iedzīvotāju.

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem sniedz Iecavas novada pašvaldības budžeta iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests”. Vairāk ŠEIT.

Novadu raksturo aktīva kultūras dzīve – pašvaldībā darbojas Iecavas kultūras namssešas bibliotēkas un brīvdabas estrāde vasaras pasākumiem. Katrai no šīm iestādēm ir liela nozīme novada sabiedriskajā dzīvē: kultūras nams kalpo kā novada kultūras identitātes veidotājs, savukārt novada mazo ciemu bibliotēkas ir šo ciemu sociālās aktivitātes centri.

Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija uzņēmumiem , t.sk. par iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu, par rīkotajiem semināriem, kultūras un sporta aktivitātēm. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.


Pašvaldība savā mājas lapā ievieto informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.