foto

Uzņēmēja Ieva Biķe ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai izveidojusi uzņēmumu “Smalkais muslis”. “Ideja radīt jaunu produktu – smalcinātu musli nāk no Eiropas, kur līdzīgs produkts ir pieejams”, viņa stāsta:” Tā kā Latvijā nekur šādu nevarēja atrast, bet ļoti garšoja, īpaši bērniem, tad kopā ar draudzeni nolēmām mēģināt radīt pašas.”

Sākumā muslis gatavots tikai savai lietošanai, par to, kā radusies ideja iemīļoto produktu piedāvāt plašākai sabiedrībai, Ieva teic: “Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma izmantoju NVA sniegtās iespējas – apmeklēju dažādus kursus par grāmatvedību, komercdarbību un piedāvāja arī startēt Komercdarbības uzsākšanas projektā, kurā veiksmīgi tika iegūts finansējums biznesa uzsākšanai”.

Dažādos semināros un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos dzirdētie pieredzes stāsti, sagatavojuši tālākam darbam: “Sapratām, ka grūtības risināt var tikai darbojoties tālāk. Ļoti palīdz tas, ka esam komanda, jo, ja vienam nolaižas rokas, tad otrs sapurina un motivē darboties tālāk.”, skaidro jaunā uzņēmēja.

Ieva lepojas, ka produkts šobrīd jau pieejams veikalos visā Latvijā. Nākotnē viņa cer iekarot tirgu visās Baltijas valstīs.